Кметства

Кметство Катунец

ДОБРОМИР НИКОЛОВ ВЪЦОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО   

Кметство Лесидрен

БОРИС СТОЕВ НЕШЕВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО 

Кметство Кирчево

ИЛИЯ МИЛЕНОВ АНТОНОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО              

 

Кметство Голец

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГЕРГОВ - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК        

Кметство Микре

ПАВЛИНКА НИКОЛОВА СТОЙКОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК   

Кметско наместничество - Славщица

ХРИСТО ВЪЛОВ ХРИСТОВ - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК      

Кметство Драгана

ПЕЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК         

Кметство Каленик

ВЕРКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметско наместничество - Орляне

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЦАНОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Кметство Сопот

ДОБРИНКА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА - КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg