ПОЛИТИКА ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на публикуване: 01.07.2018 15:23

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Вашите лични данни се обработват от община Угърчин, действаща в качеството на администратор на лични данни съгласно Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент за защита на данните).

Предоставянето на определени Ваши лични данни е задължителна стъпка при попълване и подаване на документи, необходими за предоставяне на необходимата Ви административна услуга.

Община Угърчин може да събира и обработва личните Ви данни за:

  • изпълнение на законови задължения;
  • за изпълнение на сключени договори;
  • за изпълнение на задачи от обществен интерес;
  • упражняване на официални правомощия;
  • за предоставяне на поисканите от Вас административни услуги.

 

При липса на тези основания община Угърчин ще изисква Вашето информирано съгласие за събиране и обработване на личните Ви данни, дадено в изрична писмена декларация.

Защитата на личните Ви данни и тяхната поверителност е от изключителна важност за община Угърчин, поради което всеки работен процес се осъществява при гарантиране на сигурност и надеждност. Служителите на общинската администрация са запознати с действащото законодателство и вътрешните правила, свързани със защитата и обработването на лични данни, като спазват високи стандарти на етика и поверителност.

Повече информация за обработването на личните Ви данни и Вашите права като субекти на данни можете да откриете в секция “Лични данни” в интернет страницата на община Угърчин (http://ugarchin.bg/), както и в приетата Политика за защита на лични данни, чийто пълен текст е достъпен на хартиен носител в Центъра за административно обслужване и информация.


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg