Телефонни номера
Име Длъжност
Стая
 
 
E-mail
Телефон Вътр.
 
 
РЪКОВОДСТВО
 
СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА 201 obshtina@ugarchin.com 06931/21-21   110
МАРИЯ ДЕНЧЕВА ДИНОВА ЗАМЕСТНИК КМЕТ 203 obshtina@ugarchin.com 06931/21-21   111
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ СЕКРЕТАР 205 sekretar@ugarchin.com 06931/21-21   102
Централа : 06931/21-21
 
              06931/20-02
                 
 


Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg