Полезни съвети

Допълнителни правила на изложбата

 • Дефилирането на всички участници в изложбата се извършва на предварително обозначено място, с табела с номера на участника, предварително получен при регистрацията.

 • Собствениците носят отговорност за всички щети нанесени от техните кучета.

 • Хапещи кучета задължително се водят с намордник, който се сваля преди / непосредствено/ влизането на кучето в изложбения ринг.

 • Излаганите кучета не трябва да напускат селекционния преглед преди неговия край.

 • За представяне на кучетата са отговорни самите изложители. 

 • Ринга не трябва да се намира никой друг освен журито - съдията,представител на община Угърчин и представител на фирма Хайд ЕООД/ и изложителите.

 • Трябва да се спазват стриктно указанията на съдията и длъжностните лица в ринга.

 • Забранена е проявата на агресия в изложбения ринг или поощрението на такава.

 • Съдията има право да отстрани всяко куче проявило агресия към него, член на екипа или към друг участник, както и собственик / изложител / влязъл в некоректен спор с него. Такива кучета остават без оценка.

 • Каталожния номер трябва да бъде носен, така че да се вижда от съдията и длъжностните лица.

 • Оценяването и класирането е неоспоримо в изложбения ринг.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg