Полезни съвети

Допълнителни правила на състезанието

  • Собствениците носят отговорност за всички щети нанесени от техните кучета.

  • Хапещи кучета задължително се водят с намордник, който се сваля преди / непосредствено/ влизането на кучето в състезателния ринг.

  • Забранена е проявата на агресия в изложбения ринг или поощрението на такава.

  • Съдията има право да отстрани всяко куче проявило агресия към него, член на екипа или към друг участник, както и собственик / изложител / влязъл в некоректен спор с него. Каталожния номер трябва да бъде носен, така че да се вижда от съдията и длъжностните лица. Оценяването и класирането е неоспоримо в изложбения ринг.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg