Възлагани по ЗОП - 2015 г.


19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2015-2016г."

01.09.2015
Възложител: Община Угърчин
Процедура: договаряне без обявление по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Избор на изпълнител за повторение на СМР - Ремонт общински пътища в община Угърчин -2015

10.07.2015
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: затворена)
Наименование: "Изработване на Общ устройствен план на община Угърчин"

09.04.2015
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Избор на изпълнител на СМР - Ремонт общински пътища в община Угърчин - 2015

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg