СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
Тук се публикуват всички съобщения по чл.32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-374/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО "ДИЙН СТИВЪН"

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-381/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ИСКРЕНА БЕЧЕВА

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-380/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ЦЕНО КЪНЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-379/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО СТОЯН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-378/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО АНГЕЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-377/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ВАНЬО МАРИНОВ ДИМИТРОВ


24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-376/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ГЕОРГИ ЦОЛОВ ГЕОРГИЕВ

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-375/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ МИЛЕНОВ

24.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-374/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО АСЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

24.01.2020 г
. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-373/24.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ИВАН ВАСИЛИЕВИЧ ВИТКОВСКИЙ

02.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-9/02.01.2020г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА БАГРЯКОВА

02.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-8/02.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

02.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-7/02.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО РУСИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ 

02.01.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-6/02.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА

02.01.2020г. СЪОБЩЕНИЕ ИЗХ.№ МДТ-01-5/02.01.2020 г. ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК ДО ДОБРОМИР МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg