СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Дата на публикуване: 02.01.2020 14:46
Тук се публикуват всички съобщения по чл.32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


2022 г.

 
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-217/13.01.2022 г. до Огнян Йорданов Дермански
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-218/13.01.2022 г. до Пламен Христов Петков
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-222/13.01.2022 г. до Васил Владимиров Балевски
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-223/13.01.2022 г. до Веско Петров Вълков
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-224/13.01.2022 г. до Нели Любомирова Николова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-225/13.01.2022 г. до Ценка Тодорова Цочева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-226/13.01.2022 г. до Валентин Драгнев Василев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-227/13.01.2022 г. до Красимира Димитрова Лалева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-228/13.01.2022 г. до Милен Данаилов Маринов
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-229/13.01.2022 г. до  Станислав Илиев Стоянов
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-230/13.01.2022 г. до Румяна Иванова Абаджиева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-231/13.01.2022 г. до Никола Иванов Абаджиев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-232/13.01.2022 г. до Славчо Борисов Янкулов
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-233/13.01.2022 г. до Иван Людмилов Воденичаров
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-234/13.01.2022 г. до Асен Руменов Георгиев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-235/13.01.2022 г. до Румен Дачев Радев


Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-155/12.01.2022 г. до Стефка Василева Василева

Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-156/12.01.2022 г. до Янка Добрева Радославова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-157/12.01.2022 г. до Милена Николова Стоянова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-158/12.01.2022 г. до Митко Маринов Гетов
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-159/12.01.2022 г. до Емилия Михайлова Шутева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-163/12.01.2022 г. до Полина Валентинова Хаджимитова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-165/12.01.2022 г. до Явор Александров Баев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-166/12.01.2022 г. до Миглена Димитрова Патаринска
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-167/12.01.2022 г. до Владимир Стоянов Тафров
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-169/12.01.2022 г. до Маргарита Райчева Воденичарова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-171/12.01.2022 г. до Преслав Павлов Гетов
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-174/12.01.2022 г. до Гергана Павлова Гетова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-175/12.01.2022 г. до Добромир Димитров Венев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-176/12.01.2022 г. до Венцислав Василев Марковски
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-177/12.01.2022 г. до Бранимир Василев Марковски
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-180/12.01.2022 г. до Цона Маринова Тенева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-182/12.01.2022 г. до Манол Йорданов Кютински
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-183/12.01.2022 г. до Михаил Христов Парашкевов
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-184/12.01.2022 г. до Стоян Пейчев Бояджиев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-185/12.01.2022 г. до  Пецка Ганева Пейчевска
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-186/12.01.2022 г. до Йорданка Кирилова Радева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-187/12.01.2022 г. до Петко Мирчев Мирчев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-188/12.01.2022 г. до Даниела Иванова Банчева
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-189/12.01.2022 г. до Любомир Николаев Банчев
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-190/12.01.2022 г. до Диана Цветкова Нанкинска-Узунова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-191/12.01.2022 г. до Полина Стойчева Янкулова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-192/12.01.2022 г. до Константин Спасов Ленков
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-193/12.01.2022 г. до Мая Велинова Александрова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-194/12.01.2022 г. до Георги Нинов Помашки
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-197/12.01.2022 г. до Ралица Руменова Маринова
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-199/12.01.2022 г. до "Драгана Ентърпрайзис" ООД
Съобщение по чл.32 от ДОПК Изх.№ МДТ-01-200/12.01.2022 г. до Илия Руменов Кръстев


Наименование Брой тегления
01-228 Милен Маринов.pdf 264 Изтегли документ с име "01-228 Милен Маринов.pdf"
01-235 Румен Дачев Радев.pdf 364 Изтегли документ с име "01-235 Румен Дачев Радев.pdf"
01-232 Славчо Янкулов.pdf 539 Изтегли документ с име "01-232 Славчо Янкулов.pdf"
01-229 Станислав Стоянов.pdf 419 Изтегли документ с име "01-229 Станислав Стоянов.pdf"
01-227 Красимира Лалева.pdf 225 Изтегли документ с име "01-227 Красимира Лалева.pdf"
01-231 Никола Абаджиев.pdf 236 Изтегли документ с име "01-231 Никола Абаджиев.pdf"
01-230 Румяна Абаджиева.pdf 495 Изтегли документ с име "01-230 Румяна Абаджиева.pdf"
01-233 Иван Воденичаров.pdf 452 Изтегли документ с име "01-233 Иван Воденичаров.pdf"
01-234 Асен Руменов Георгиев.pdf 593 Изтегли документ с име "01-234 Асен Руменов Георгиев.pdf"
01-226 Валентин Василев.pdf 405 Изтегли документ с име "01-226 Валентин Василев.pdf"
01-218 Пламен Петков.pdf 384 Изтегли документ с име "01-218 Пламен Петков.pdf"
01-225 Ценка Цочева.pdf 245 Изтегли документ с име "01-225 Ценка Цочева.pdf"
01-223 Веско Вълков.pdf 399 Изтегли документ с име "01-223 Веско Вълков.pdf"
01-217 Огнян Дермански.pdf 436 Изтегли документ с име "01-217 Огнян Дермански.pdf"
01-224 Нели Николова.pdf 217 Изтегли документ с име "01-224 Нели Николова.pdf"
01-222 Васил Балевски.pdf 479 Изтегли документ с име "01-222 Васил Балевски.pdf"
01-200 Илия Кръстев.pdf 214 Изтегли документ с име "01-200 Илия Кръстев.pdf"
01-199 Драгана Ентърпрайзис ООД.pdf 345 Изтегли документ с име "01-199 Драгана Ентърпрайзис ООД.pdf"
01-194 Георги Помашки.pdf 468 Изтегли документ с име "01-194 Георги Помашки.pdf"
01-186 Йорданка Радева.pdf 293 Изтегли документ с име "01-186 Йорданка Радева.pdf"
01-191 Полина Янкулова.pdf 403 Изтегли документ с име "01-191 Полина Янкулова.pdf"
01-188 Даниела Банчева.pdf 498 Изтегли документ с име "01-188 Даниела Банчева.pdf"
01-192 Константин Ленков.pdf 474 Изтегли документ с име "01-192 Константин Ленков.pdf"
01-193 Мая Александрова.pdf 335 Изтегли документ с име "01-193 Мая Александрова.pdf"
01-187 Петко Мирчев.pdf 381 Изтегли документ с име "01-187 Петко Мирчев.pdf"
01-189 Любомир Банчев.pdf 392 Изтегли документ с име "01-189 Любомир Банчев.pdf"
01-197 Ралица Маринова.pdf 476 Изтегли документ с име "01-197 Ралица Маринова.pdf"
01-185 Пецка Пейчевска.pdf 230 Изтегли документ с име "01-185 Пецка Пейчевска.pdf"
01-190 Диана Нанкинска-Узунова.pdf 276 Изтегли документ с име "01-190 Диана Нанкинска-Узунова.pdf"
01-177 Бранимир Марковски.pdf 298 Изтегли документ с име "01-177 Бранимир Марковски.pdf"
01-184 Стоян Бояджиев.pdf 250 Изтегли документ с име "01-184 Стоян Бояджиев.pdf"
01-182 Манол Кютински.pdf 424 Изтегли документ с име "01-182 Манол Кютински.pdf"
01-183 Михаил Парашкевов.pdf 559 Изтегли документ с име "01-183 Михаил Парашкевов.pdf"
01-180 Цона Тенева.pdf 687 Изтегли документ с име "01-180 Цона Тенева.pdf"
01-176 Венцислав Марковски.pdf 579 Изтегли документ с име "01-176 Венцислав Марковски.pdf"
01-175 Добромир Венев.pdf 293 Изтегли документ с име "01-175 Добромир Венев.pdf"
01-163 Полина Хаджимитова.pdf 414 Изтегли документ с име "01-163 Полина Хаджимитова.pdf"
01-169 Маргарита Воденичарова.pdf 467 Изтегли документ с име "01-169 Маргарита Воденичарова.pdf"
01-165 Явор Баев.pdf 174 Изтегли документ с име "01-165 Явор Баев.pdf"
01-166 Миглена Патаринска.pdf 401 Изтегли документ с име "01-166 Миглена Патаринска.pdf"
01-167 Владимир Тафров.pdf 299 Изтегли документ с име "01-167 Владимир Тафров.pdf"
01-174 Гергана Гетова.pdf 280 Изтегли документ с име "01-174 Гергана Гетова.pdf"
01-171 Преслав Гетов.pdf 319 Изтегли документ с име "01-171 Преслав Гетов.pdf"
01-158 Митко Гетов.pdf 410 Изтегли документ с име "01-158 Митко Гетов.pdf"
01-159 Емилия Шутева.pdf 270 Изтегли документ с име "01-159 Емилия Шутева.pdf"
01-156 Янка Радославова.pdf 690 Изтегли документ с име "01-156 Янка Радославова.pdf"
01-155 Стефка Василева.pdf 581 Изтегли документ с име "01-155 Стефка Василева.pdf"
01-157 Милена Стоянова.pdf 584 Изтегли документ с име "01-157 Милена Стоянова.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg