ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване: 17.01.2020 09:45
16.05.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 13 / ТРИНАДЕСЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизони, СОФИЯ И СМЯДОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

26,04,2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ /120 ДЛЪЖНОСТИ/  И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ /7 ДЛЪЖНОСТИ/, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА  И ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

21.04.2022 г. Съобщение Изх.№ 1812(1)/18.04.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите относно процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

21.04.2022 г. Съобщение Изх.№ 1811(1)/18.04.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите относно процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

04.04.2022 г. Обява Изх.№1552(1)/01.04.2022 г. относно инвестиционно предложение от "НИКИ ТРАНС" ЕООД, гр.Ловеч за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Караджовец" в ПИ № 75054.753.139, землището на гр.Угърчин

25.03.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НВУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

25.03.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ В ГВАРДЕЙСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

10.03.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 169 /  СТО ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННоВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

23.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 30 /  ТРИДЕСЕТ   / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ - гарнизони, СОФИЯ и ГОРНА МАЛИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

18.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 8 /  ОСЕМ  / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ И СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ – гарнизони  ВАРНА И БУРГАС.  Със  заповед  № ОХ- 147/16.02.2022г. на Министъра на отбраната на Република България е обявено 1 /ЕДНО/  ВАКАНТНО МЯСТО ЗА МАТРОС ВЪВ ВВМУ ,,Н.ВАПЦАРОВ”- ВАРНА.  КАНДИДАТИТЕ ДА СА  ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА / кадрова военна служба /, длъжностите  се заемат след провеждане на конкурс.

18.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 32 /ТРИДЕСЕТ И ДВЕ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ / 11 ОФИЦЕСКИ ЗА ЛЕКАРИ И 21 СЕРЖАНТСКИ / ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

18.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 200 /  ДВЕСТА  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ- гарнизони, СОФИЯ, С.ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, ПЛЕВЕН, КАРЛОВО, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, БЕЛЕНЕ, ПЛОВДИВ, МУСАЧЕВО, Г.ОРЯХОВИЦА, СМОЛЯН   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

16.02.2022 г. Съобщение Изх.№ 715(1)/15.02.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Каменка

04.02.2022 г. Обява Изх.№527(1)/03.02.2022 г. относно инвестиционно предложение за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Пачаръзки", в ПИ № 75054.691.134, землището на гр.Угърчин

28.01.2022 г. Обява Изх.№ 440(1)/27.01.2022 г. до заинтересованите лица и общественост от "НИКИ ТРАНС 07" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Караджовец", в ПИ № 75054.753.139, землището на гр.Угърчин

30.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6962(1)/29.12.2021 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

30.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6960(1)/29.12.2021 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

14.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно 
ОБЯВЕНИ ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ТЕСТОВЕ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

14.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / една /  ВАКАНТНА   ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ – ГАРНИЗОН СОФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА

14.12.2021 г. Обява Изх.№ 6660(1)/09.12.2021 г. до заинтересованите лица и общественост от "АКВАЗАРИ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Пачаръзки", в ПИ № 75054.691.134, землището на гр.Угърчин

07.12.2021 г. Съобщение Изх.№6573(1)/07.12.2021 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6572(1)/07.12.2021 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6555(1)/07.12.2021 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

03.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 
ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ  СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

 

03.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ  ДЛЪЖНОСТ В СЛУЖБА ,, ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ”- гарнизон ПЛЕВЕН,  за ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА), което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

19.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / ЕДНА  / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СЛУЖБА ,, ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ”-гарнизон СЛИВЕН,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВЯЛО ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА), което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

11.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 260 / ДВЕСТА И ШЕСТДЕСЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ- гарнизони СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАРЛОВО, БЛАГОЕВГРАД, АСЕНОВГРАД, БЕЛЕНЕ, МУСАЧЕВО, ПЛОВДИВ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

05.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / ЕДНА  / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В КОМАНДВАНЕТО НА ЛОГИСТИЧНАТА ПОДДРЪЖКА,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

05.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 42 / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизони СОФИЯ и БУРГАС,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

28.10.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 42 / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ- гарнизон СОФИЯ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

30.09.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 150 / СТО И ПЕТДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЛУЖБАТА ДО 6 МЕСЕЦА  В ЗАВИСИМОСТ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР. ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБАТА РЕЗЕРВИСТА ПОЛУЧАВА МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ПРИСВОЕНОТО ЗВАНИЕ, И ОСИГУРЕНО НАСТАНЯВАНЕ.

18.08.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени   24 / двадесет и четири / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

16.08.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени   3 / три /  ВАКАНТНИ   ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ – ГАРНИЗОН СОФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ  ВОЕННА СЛУЖБА, които  следва да се заемат след провеждане на конкурс.

06.08.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена   1 / една /  ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА  ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН БЕЛЕНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА, която следва да се заеме след провеждане на конкурс.

04.08.2021 г. Обява Изх.№ 4010(1)/03.08.2021 г. относно инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект за отглеждане на кози", ПИ №68076.241.56, местност "Горунката", в землището на с.Сопот, община Угърчин

09.07.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявeна 1 / една /  ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА  ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА- ГАРНИЗОН  ТРОЯН   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА, която следва да се заеме след провеждане на конкурс

09.07.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявeни 155 / сто петдесет и пет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОНИ СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАРЛОВО, АСЕНОВГРАД,  МУСАЧЕВО   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

05.07.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "БИОСЛАВ" ФЕРМ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект за отглеждане на кози"

05.07.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявeни 10 вакантни длъжности във военно формирование 32990-Пловдив в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

18.06.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 / една / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН СЛИВЕН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

17.06.2021 г. Обява Изх.№3211/17.06.2021 г.  относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина" в ПИ №48060.40.8, 48060.40.9, 48060.40.11, 48060.40.13 и 48060.40.17, землище на с.Микре, община Угърчин

10.06.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 / една / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА.

25.05.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 20 / двадесет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

19.05.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от г-н Темелакиев относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина", в ПИ №48060.40.8, 48060.40.9, 48060.40.11, 48060.40.13, и 48060.40.17 в землище на с.Микре  

29.04.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 40 / четиридесет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ– ГОРНА МАЛИНА,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

26.04.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ длъжности ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ и ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

26.04.2021 г. Обява Изх.№2178(1) от 26.04.2021 г. На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение "Изграждане на животновъден обект" в ПИ №68076.275.672, местност "Разсадника", землището на с.Сопот

26.04.2021 г. Обява Изх.№2177(1) от 26.04.2021 г. На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение "Модулна станция за дизелово гориво" в ПИ №35331.500.97 в с.Каленик

31.03.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от г-н Павлин Иванов, ул."Александър Стамболийски" №150, с.Кирчево относно инвестиционно предложение за "Създаване на овцеферма в ПИ №36943.15.7, с.Кирчево, община Угърчин

19.03.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / една /  ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВВМУ ,,Н.Й. ВАПЦАРОВ”  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

19.03.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 195 / сто деветдесет и пет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОНИ СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ПЛЕВЕН, КАРЛОВО, КАЗАНЛЪК, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, СМОЛЯН, СВОБОДА И МУСАЧЕМО,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

18.03.2021 г. Обява Изх.№7293(7)/18.03.2021 г. относно инвестиционно предложение "Животновъдна ферма" в ПИ №67057.46.12, землище на с.Славщица, община Угърчин; Възложител: "БИОСЛАВ ФЕРМ" ЕООД, с.Кирчево

17.03.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "БИО ПЛОДОВЕ" ЕООД, с.Лесидрен относно инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъден обект" в ПИ №68076.275.672, местността "Разсадника", землището на с.Сопот, община Угърчин

15.03.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "ИНФСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Модулна станция за дизелово гориво" в ПИ №35331.500.97, с.Каленик

04.03.2021 г. Съобщение Изх.№1089/04.03.2021 г. от Басейнова дирекция-Дунавски район съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

01.03.2021 г. Обява Изх №1052(2) от 01.03.2021 г. относно обявяване на инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства-варовици за строителни материали чрез разработване на находище "Ясака" в землището на с.Орляне, Община Угърчин

23.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / една /  ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН СЛИВЕН  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА  , която следва да се заеме след провеждане на конкурс

12.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 5/ пет/  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ „  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ  ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

04.02.2021 г. Обява Изх.№
 595(2)/04.02.2021 г. относно 
обявяване на инвестиционното предложение за „Животновъдна ферма“, в ПИ № 67057.46.12, землище на с. Славщица, община Угърчин, област Ловеч.

04.02.2021 г. Обява Изх. № 517(2)/03.02.2021 г. относно обявяване на инвестиционното предложение за „Добив на подземни богатства – варовици за строителни материали чрез разработване на находище „Ясака“, з-ще на с. Орляне, община Угърчин

02.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно 
обявени ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ И ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ   ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

02.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 60 / ШЕСТДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс, и 1 / ЕДНА / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ / СЕРЖАНТ; СТАРШИНА / ЗА ВОЕНЕН ОРКЕСТРАНТ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА , която следва да се заеме след провеждане на конкурс

02.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно 
ОБЯВЕНИ ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ТЕСТОВЕ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” И ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ,,НИКОЛА ВАПЦАРОВ”


29.01.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 25 / двадесет и пет / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ  ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА , които следва да се заемат след провеждане на конкурс

07.01.2021 г.
Съобщение Изх.№111/07.01.2021 г. на Кмета на Община Угърчин
във връзка с открита процедура за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Чифлика - ВиК Ловеч - Кирчево", разположен в местност "Опашанското", село Кирчево, община Угърчин
Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зони - каптиран извор "Чифлика" на ВиК - гр.Ловеч, разположен в местност "Опашанското", село Кирчево, община Угърчин


16.12.2020 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 /две/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ– ГАРНИЗОНИ СОФИЯ И ПЛОВДИВ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА /КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА/

16.12.2020 г. Съобщение На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./ относно 
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА С МОДУЛНА ПРЕМЕСТВАЕМА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, В ПИ № 48060.32.55/УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ/, ПО ПЛАНА НА С. МИКРЕ, ОБЩИНА УГЪРЧИН“


09.12.2020 г. Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите относно процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Света"

30.11.2020 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 16 / шестнадесет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ– ГАРНИЗОН ПЛОВДИВ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

30.11.2020 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - 
ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 30/тридесет/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  – ГАРНИЗОН ВАРНА,   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГПРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

23.11.2020 г. Обява Изх.№5983(1)/23.11.2020 г. от "Пътинжинеринг строй - Т" АД, ул."Трети март" №40, гр.Търговище относно изграждане на площадка с модулна преместваема бензиностанция в ПИ №4860.32.55 /урбанизирана територия/ по плана на с.Микре, общ.Угърчин

20.11.2020 г. Обява Изх.№5262(1)/19.11.2020 г. от "Ракита-Р" ЕООД, ул."Европа" №14, с.Веселец, общ.Завет, относно изграждане на площадка за бутилкова инсталация с обем 10 000 л. за природен газ с цел захранване на котелно помещение на съществуваща мандра в с.Лесидрен

18.06.2020 г. Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" изх.№ РР-04-50-(1)/17.06.2020 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект

11.05.2020 г. ОБЯВА от 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ/ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН  относно обявени 27 /двадесет и седем/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

06.04.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "СИН КРЪСТ 2016" ООД за следното инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за инсинериране на СЖП, и продукти получени от тях, комплексен център за складиране и съхранение на товари, трафопост и тръбен сондажен кладенец"
30.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от Виолета Дакова Гидулска относно инвестиционно предложение за "Изграждане на кланица за зайци и помещение за готвене, в ПИ № 75054.900.389, в землището на гр.Угърчин

16.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРИМА ЛЕНД ПРОПЪРТИ" ЕООД, относно инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ПЕТРОЛ 4420 Микре", в ПИ №48060.39.38, в землището на с.Микре

06.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД за външно кабелно електрозахранване НН на "Филиал за спешна медицинска помощ, навес за линейки, козирка, дизелгенератор и паркинг"

04.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от Владимир Лазаров, ж.к. "Света Троица", бл.306, вх.В, ап.72, гр.София, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма", в ПИ №68076.264.11, местност "Тушковица, землището на с.Сопот

28.02.2020 г. Събщение от Министерство на околната среда и водите - Басейнова дирекция "Дунавски район", съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите 

21.02.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРИМА ЛЕНД ПРОПЪРТИ" ЕООД, относно инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ПЕТРОЛ 4420 Микре", в ПИ №48060.39.38, в землището на с.Микре

17.02.2020 г.
Обява до заинтересованите лица и общественост от "СИН КРЪСТ 2016" ООД относно инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за инсинериране на странични животински продукти и продукти, получени от тях, комплексен център за складиране и съхранение на товари, трафопост и тръбен сондажен кладенец в ПИ №75054.152.853, 75054.152.854, гр.Угърчин".

10.02.2020 г. Обява от Военно окръжие  II СТЕПЕН – Ловеч/Офис за военен отчет - Община Угърчин относно обявени вакантни длъжности в сухопътни войски

17.01.2020 г. Съобщение от Регионална дирекция по горите - Ловеч
относно информация за GPS-Устройствата на МПС и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ


Наименование Брой тегления
ЛОГИСТИКА-05.2022г..doc 3 Изтегли документ с име "ЛОГИСТИКА-05.2022г..doc"
РЕЗЕРВ-ВМС, ЦВО 2022г..doc 7 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-ВМС, ЦВО 2022г..doc"
Image_467.pdf 13 Изтегли документ с име "Image_467.pdf"
Image_468.pdf 15 Изтегли документ с име "Image_468.pdf"
Image_448.pdf 48 Изтегли документ с име "Image_448.pdf"
НВУ-03.2022г..doc 29 Изтегли документ с име "НВУ-03.2022г..doc"
ОРК.03.22г..doc 26 Изтегли документ с име "ОРК.03.22г..doc"
ВВС-03..2022г..doc 46 Изтегли документ с име "ВВС-03..2022г..doc"
СКС-02.2022г..doc 56 Изтегли документ с име "СКС-02.2022г..doc"
ВМА-02.2022г..doc 59 Изтегли документ с име "ВМА-02.2022г..doc"
ВМС-02.2022г..doc 61 Изтегли документ с име "ВМС-02.2022г..doc"
СВ-2-02.2022г. (1).doc 61 Изтегли документ с име "СВ-2-02.2022г. (1).doc"
Image_386.pdf 76 Изтегли документ с име "Image_386.pdf"
Image_372.pdf 95 Изтегли документ с име "Image_372.pdf"
Image_368.pdf 87 Изтегли документ с име "Image_368.pdf"
Image_333.pdf 130 Изтегли документ с име "Image_333.pdf"
Image_332.pdf 91 Изтегли документ с име "Image_332.pdf"
ВВУ-2022г..doc 100 Изтегли документ с име "ВВУ-2022г..doc"
ВВС-12.2021г..doc 100 Изтегли документ с име "ВВС-12.2021г..doc"
РЕЗЕРВ-2022г..doc 104 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-2022г..doc"
ВП-11.2021г. (1).doc 76 Изтегли документ с име "ВП-11.2021г. (1).doc"
Image_328.pdf 121 Изтегли документ с име "Image_328.pdf"
Image_297.pdf 120 Изтегли документ с име "Image_297.pdf"
Image_298.pdf 107 Изтегли документ с име "Image_298.pdf"
Image_296.pdf 136 Изтегли документ с име "Image_296.pdf"
ВП-11.2021г..doc 127 Изтегли документ с име "ВП-11.2021г..doc"
СВ-11.2021г..doc 114 Изтегли документ с име "СВ-11.2021г..doc"
КЛП-11.2021г..doc 100 Изтегли документ с име "КЛП-11.2021г..doc"
КЛП-2 -11.2021г..doc 141 Изтегли документ с име "КЛП-2 -11.2021г..doc"
СКС-10.2021г..doc 134 Изтегли документ с име "СКС-10.2021г..doc"
ССДР-09.2021г..doc 142 Изтегли документ с име "ССДР-09.2021г..doc"
НГЧ-08.2021г..doc 136 Изтегли документ с име "НГЧ-08.2021г..doc"
ВВС-08.2021г..doc 161 Изтегли документ с име "ВВС-08.2021г..doc"
СВ-08.2021г..doc 177 Изтегли документ с име "СВ-08.2021г..doc"
Image_191.pdf 204 Изтегли документ с име "Image_191.pdf"
СВ-07.2021г. (1).doc 189 Изтегли документ с име "СВ-07.2021г. (1).doc"
ВГС-07.2021г. (1).doc 195 Изтегли документ с име "ВГС-07.2021г. (1).doc"
Image_173.pdf 220 Изтегли документ с име "Image_173.pdf"
СКСО-07.2021г..doc 191 Изтегли документ с име "СКСО-07.2021г..doc"
СВ-06.2021г..doc 177 Изтегли документ с име "СВ-06.2021г..doc"
СВ-06.2021г..doc 119 Изтегли документ с име "СВ-06.2021г..doc"
Image_164.pdf 204 Изтегли документ с име "Image_164.pdf"
ВМА-06.2021г..doc 171 Изтегли документ с име "ВМА-06.2021г..doc"
ВМС-05.2021г..doc 195 Изтегли документ с име "ВМС-05.2021г..doc"
Image_133.pdf 211 Изтегли документ с име "Image_133.pdf"
СКС-04.2021г..doc 185 Изтегли документ с име "СКС-04.2021г..doc"
РЕЗЕРВ-2021г.-2.doc 179 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-2021г.-2.doc"
Image_111.pdf 237 Изтегли документ с име "Image_111.pdf"
Image_110.pdf 222 Изтегли документ с име "Image_110.pdf"
Image_076.pdf 203 Изтегли документ с име "Image_076.pdf"
ВВМУ-03.2021г..doc 217 Изтегли документ с име "ВВМУ-03.2021г..doc"
СВ-03.2021г..doc 162 Изтегли документ с име "СВ-03.2021г..doc"
Image_057.pdf 212 Изтегли документ с име "Image_057.pdf"
Image_055.pdf 202 Изтегли документ с име "Image_055.pdf"
Image_050.pdf 210 Изтегли документ с име "Image_050.pdf"
Image_019.pdf 259 Изтегли документ с име "Image_019.pdf"
Image_013.pdf 181 Изтегли документ с име "Image_013.pdf"
СВ-02.2021г..doc 216 Изтегли документ с име "СВ-02.2021г..doc"
НВУ - кадрови 2021г..doc 233 Изтегли документ с име "НВУ - кадрови 2021г..doc"
04022021101236.pdf 246 Изтегли документ с име "04022021101236.pdf"
Обява Изх. № 517(2) 03.02.2021 г..pdf 265 Изтегли документ с име "Обява Изх. № 517(2) 03.02.2021 г..pdf"
РЕЗЕРВ-2021г..doc 209 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-2021г..doc"
НГЧ.rar 266 Изтегли документ с име "НГЧ.rar"
ВВУ-2021г..doc 263 Изтегли документ с име "ВВУ-2021г..doc"
ВМА-2021г..doc 238 Изтегли документ с име "ВМА-2021г..doc"
SOZ.rar 290 Изтегли документ с име "SOZ.rar"
07012021132622.pdf 275 Изтегли документ с име "07012021132622.pdf"
СКС-12.2020.pdf 263 Изтегли документ с име "СКС-12.2020.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ - РИОСВ.pdf 310 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ - РИОСВ.pdf"
09122020141419.pdf 269 Изтегли документ с име "09122020141419.pdf"
СКС-11.2020.pdf 290 Изтегли документ с име "СКС-11.2020.pdf"
ВМС-11.2020.pdf 270 Изтегли документ с име "ВМС-11.2020.pdf"
23112020092522.pdf 322 Изтегли документ с име "23112020092522.pdf"
19112020163321.pdf 310 Изтегли документ с име "19112020163321.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg