ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване: 17.01.2020 09:45
07.09.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 ваканта длъжност за сержант в  гарнизон Горна Малина, която следва да се заеме  след провеждане на конкурс за приемане на военна служба

31.08.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 – София от състава на Командване за логистична поддръжка, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

23.08.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски във военно формирование 42800 - Плевен, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

17.08.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

10.08.2023 г. Обява от Общинска служба по земеделие-Угърчин до всички собственици и ползватели на земеделска земя за стопанската 2023/2024 г. относно изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Угърчин

24.07.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.

03.07.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
393  (триста деветдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски.

03.07.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 114 (сто и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Командване за логистична поддръжка

26.06.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
27 (двадесет и седем) длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:

 Военно формирование 22980 – София – 14 бр., в.ф. 52210 – Банкя – 1 бр. и в.ф. 28860 – Горна Малина – 12 бр.


22.06.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 61 (шестдесет и една) длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Съвместното командване на специалните операции.

28.04.2023 г. Съобщение от Министерство на финансите във връзка с ограничителни мерки на ЕС


25.04.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 4/четири/ ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ И 4/четири/ ВАКАНТНИ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

05.04.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
195 /СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА  СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ ВА КОНКУРС.

23.03.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 50 /петдесет/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

14.03.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

24.02.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 88 /осемдесет и осем/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ- гарнизони  СОФИЯ, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ И ВАРНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

24.02.2023 г. Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

21.02.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 14 /ЧЕТЕРИНАДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ- гарнизон СОФИЯ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

10.02.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 /ЕДНА/ ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ВИСШЕ ИЛИ СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, която следва да се заеме след провеждане на конкурс

10.02.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 95 /ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ/ ВАКАНТНИ МАТРОСКИ ДЛЪЖНОСТИ  ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ- гарнизони, ВАРНА и БУРГАС  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

10.02.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
514 /петстотин и четиринадесет/ места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023/2024 година.

31.01.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 6 / ШЕСТ / ВАКАНТНИ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ В ПЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ В ГАРНИЗОНИ- СОФИЯ, ПЛОВДИВ И ВАРНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

23.01.2023 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 2 /ДВЕ/ ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА- гарнизон ТРОЯН, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

20.12.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 30 /ТРИДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ- гарнизон  ПЛОВДИВ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

16.12.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 280 /ДВЕСТА И ОСЕМДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизони  СОФИЯ, ПАВЛИКЕНИ, КОСТЕНЕЦ, ДОЛНО КАМАРЦИ, СТРАЖИЦА КОЗАРСКО, ЛОВЕЧ, КАРЛОВО, В.ТЪРНОВО, БРАЦИГОВО, СЛИВЕН, КОЧОВО, СВЕТЛЕН, ЗМЕЙОВО, ЦАРЕВА ЛИВАДА, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

06.12.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 225 /ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ- гарнизони  СОФИЯ, С.ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАРЛОВО, ПЛЕВЕН, СМОЛЯН, МУСАЧЕВО, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

01.12.2022 г. Съобщение Изх.№ 6016(2)/01.12.2022 г. относно искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Почистване и укрепване коритото на река "Каменица" гр.Угърчин, Община Угърчин"

18.11.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 16 /ШЕСТНАДЕСЕТ/  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ – гарнизон СОФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

11.11.2022 г. План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

10.11.2022 г. Съобщение Изх.№ 5786/10.11.2022 г. относно процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект

10.11.2022 г. Съобщение Изх.№ 5785/10.11.2022 г. относно процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект

04.11.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 3 /  ТРИ  / ВАКАНТНИ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ В  ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР  НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

04.11.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 /  ЕДНА  / ВАКАНТНА СЕРЖАНТСКА ДЛЪЖНОСТ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ – гарнизони  СОФИЯ. КАНДИДАТИТЕ ДА СА  ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА / кадрова военна служба /

31.10.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 /  ЕДНА  / ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ – гарнизони  ПЛОВДИВ.  КАНДИДАТИТЕ ДА СА  ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА / кадрова военна служба /, длъжностите  се заемат след провеждане на конкурс.

11.10.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 19 /ДЕВЕТНАДЕСЕТ/  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА – гарнизони СОФИЯ и БУРГАС. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. 

06.10.2022 г.   
Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин са постъпили Уведомителни  писма с изх. №82/04.10.2022 год. и изх. №83/04.10.2022 год. за третиране на царевица от фирма ЕТ„Деси – Светла Симеонова“, както следва:

  от 06.10.2022год. до 08.10.2022 год. от 08.00 часа до 22.00 часа ще се извърши третиране на свободни площи, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – Инсектицид „Раундъп Класик Про“, карантинен срок 28 дни, Третирането се извършва срещу вредител плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска Ливада“ и  – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км, отстояние от с. Каленик на 5 км.

         

  от 09.10.2022год. до 11.10.2022 год. от 08.00 часа до 22.00 часа ще се извърши третиране на свободни площи, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – Инсектицид „Раундъп Класик Про“, карантинен срок 28 дни, Третирането се извършва срещу вредител плевели, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска Ливада“ и  – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км, отстояние от с. Каленик на 5 км.

           За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Георги Бърдаров, тел. за контакти: 0882112957

           Молим всички собственици на животновъдни обекти – пчелини да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния.


05.10.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОИННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА - гарнизон ТРОЯН

30.09.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 /ЕДНА/ ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ- гарнизон СОФИЯ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

26.09.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 28 /ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ/  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА – гарнизон СОФИЯ.

05.09.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 3 / ТРИ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВВМУ ,, Н.Й.ВАПЦАРОВ” - гарнизон – ВАРНА, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

30.08.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 18 / ОСЕМНАДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ- гарнизон – СОФИЯ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

25.08.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 60 /  ШЕСТДЕСЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ- ГАРНИЗОН- СОФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

25.08.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 39 / тридесет и девет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ – гарнизони ПЛОВДИВ И СОФИЯ   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

25.08.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 108 /  СТО И ОСЕМ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ- гарнизони, ВАРНА и БУРГАС  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

25.08.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 13 / ТРИНАДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА – гарнизони СОФИЯ и КОПРИВЩИЦА  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

03.08.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 /ЕДНА/ ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизон СОФИЯ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

29.07.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 31 /ТРИДЕСЕТ И ЕДНА/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизон ЛОВЕЧ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

14.07.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ  265 /ДВЕСТА ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ- гарнизони  СОФИЯ, С.ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАРЛОВО, ПЛЕВЕН, ШУМЕН, МУСАЧЕВО, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

27.06.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 20/ДВАДЕСЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

27.06.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 150 / СТО И ПЕТДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ.

16.06.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ - гарнизони, СОФИЯ, ГОРНА МАЛИНА И БАНКЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

16.05.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 13 / ТРИНАДЕСЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизони, СОФИЯ И СМЯДОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

26,04,2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 
ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ /120 ДЛЪЖНОСТИ/  И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ /7 ДЛЪЖНОСТИ/, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА  И ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

21.04.2022 г. Съобщение Изх.№ 1812(1)/18.04.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите относно процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

21.04.2022 г. Съобщение Изх.№ 1811(1)/18.04.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите относно процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

04.04.2022 г. Обява Изх.№1552(1)/01.04.2022 г. относно инвестиционно предложение от "НИКИ ТРАНС" ЕООД, гр.Ловеч за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Караджовец" в ПИ № 75054.753.139, землището на гр.Угърчин

25.03.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НВУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

25.03.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ В ГВАРДЕЙСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

10.03.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 169 /  СТО ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННоВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

23.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 30 /  ТРИДЕСЕТ   / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ - гарнизони, СОФИЯ и ГОРНА МАЛИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

18.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 8 /  ОСЕМ  / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ И СЕРЖАНТСКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ – гарнизони  ВАРНА И БУРГАС.  Със  заповед  № ОХ- 147/16.02.2022г. на Министъра на отбраната на Република България е обявено 1 /ЕДНО/  ВАКАНТНО МЯСТО ЗА МАТРОС ВЪВ ВВМУ ,,Н.ВАПЦАРОВ”- ВАРНА.  КАНДИДАТИТЕ ДА СА  ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА / кадрова военна служба /, длъжностите  се заемат след провеждане на конкурс.

18.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 32 /ТРИДЕСЕТ И ДВЕ/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ / 11 ОФИЦЕСКИ ЗА ЛЕКАРИ И 21 СЕРЖАНТСКИ / ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

18.02.2022 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 200 /  ДВЕСТА  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ- гарнизони, СОФИЯ, С.ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, ПЛЕВЕН, КАРЛОВО, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, БЕЛЕНЕ, ПЛОВДИВ, МУСАЧЕВО, Г.ОРЯХОВИЦА, СМОЛЯН   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

16.02.2022 г. Съобщение Изх.№ 715(1)/15.02.2022 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Каменка

04.02.2022 г. Обява Изх.№527(1)/03.02.2022 г. относно инвестиционно предложение за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Пачаръзки", в ПИ № 75054.691.134, землището на гр.Угърчин

28.01.2022 г. Обява Изх.№ 440(1)/27.01.2022 г. до заинтересованите лица и общественост от "НИКИ ТРАНС 07" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Караджовец", в ПИ № 75054.753.139, землището на гр.Угърчин

30.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6962(1)/29.12.2021 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

30.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6960(1)/29.12.2021 г. от Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

14.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно 
ОБЯВЕНИ ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ТЕСТОВЕ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

14.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / една /  ВАКАНТНА   ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ – ГАРНИЗОН СОФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА

14.12.2021 г. Обява Изх.№ 6660(1)/09.12.2021 г. до заинтересованите лица и общественост от "АКВАЗАРИ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Пачаръзки", в ПИ № 75054.691.134, землището на гр.Угърчин

07.12.2021 г. Съобщение Изх.№6573(1)/07.12.2021 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6572(1)/07.12.2021 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07.12.2021 г. Съобщение Изх.№ 6555(1)/07.12.2021 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

03.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 
ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ  СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

 

03.12.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 / ДВЕ / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ  ДЛЪЖНОСТ В СЛУЖБА ,, ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ”- гарнизон ПЛЕВЕН,  за ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА), което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

19.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / ЕДНА  / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СЛУЖБА ,, ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ”-гарнизон СЛИВЕН,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВЯЛО ВОЕННА СЛУЖБА (КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА), което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

11.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 260 / ДВЕСТА И ШЕСТДЕСЕТ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ- гарнизони СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАРЛОВО, БЛАГОЕВГРАД, АСЕНОВГРАД, БЕЛЕНЕ, МУСАЧЕВО, ПЛОВДИВ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

05.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / ЕДНА  / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В КОМАНДВАНЕТО НА ЛОГИСТИЧНАТА ПОДДРЪЖКА,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, което следва да се заеме след провеждане на конкурс.

05.11.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 42 / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В КОМАНДВАНЕТО ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА- гарнизони СОФИЯ и БУРГАС,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс.

28.10.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 42 / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ  / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ- гарнизон СОФИЯ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

30.09.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 150 / СТО И ПЕТДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ.  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЛУЖБАТА ДО 6 МЕСЕЦА  В ЗАВИСИМОСТ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР. ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖБАТА РЕЗЕРВИСТА ПОЛУЧАВА МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ И ПРИСВОЕНОТО ЗВАНИЕ, И ОСИГУРЕНО НАСТАНЯВАНЕ.

18.08.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени   24 / двадесет и четири / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

16.08.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени   3 / три /  ВАКАНТНИ   ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ – ГАРНИЗОН СОФИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ  ВОЕННА СЛУЖБА, които  следва да се заемат след провеждане на конкурс.

06.08.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена   1 / една /  ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА  ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН БЕЛЕНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА, която следва да се заеме след провеждане на конкурс.

04.08.2021 г. Обява Изх.№ 4010(1)/03.08.2021 г. относно инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект за отглеждане на кози", ПИ №68076.241.56, местност "Горунката", в землището на с.Сопот, община Угърчин

09.07.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявeна 1 / една /  ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА  ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА- ГАРНИЗОН  ТРОЯН   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА, която следва да се заеме след провеждане на конкурс

09.07.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявeни 155 / сто петдесет и пет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОНИ СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ХАСКОВО, КАРЛОВО, АСЕНОВГРАД,  МУСАЧЕВО   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

05.07.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "БИОСЛАВ" ФЕРМ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект за отглеждане на кози"

05.07.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявeни 10 вакантни длъжности във военно формирование 32990-Пловдив в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

18.06.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 / една / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН СЛИВЕН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

17.06.2021 г. Обява Изх.№3211/17.06.2021 г.  относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина" в ПИ №48060.40.8, 48060.40.9, 48060.40.11, 48060.40.13 и 48060.40.17, землище на с.Микре, община Угърчин

10.06.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНА 1 / една / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА.

25.05.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 20 / двадесет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

19.05.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от г-н Темелакиев относно инвестиционно предложение за "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина", в ПИ №48060.40.8, 48060.40.9, 48060.40.11, 48060.40.13, и 48060.40.17 в землище на с.Микре  

29.04.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ 40 / четиридесет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ– ГОРНА МАЛИНА,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

26.04.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ОБЯВЕНИ длъжности ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ и ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

26.04.2021 г. Обява Изх.№2178(1) от 26.04.2021 г. На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение "Изграждане на животновъден обект" в ПИ №68076.275.672, местност "Разсадника", землището на с.Сопот

26.04.2021 г. Обява Изх.№2177(1) от 26.04.2021 г. На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение "Модулна станция за дизелово гориво" в ПИ №35331.500.97 в с.Каленик

31.03.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от г-н Павлин Иванов, ул."Александър Стамболийски" №150, с.Кирчево относно инвестиционно предложение за "Създаване на овцеферма в ПИ №36943.15.7, с.Кирчево, община Угърчин

19.03.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / една /  ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВВМУ ,,Н.Й. ВАПЦАРОВ”  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

19.03.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 195 / сто деветдесет и пет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОНИ СТАРА ЗАГОРА, ЯМБОЛ, ПЛЕВЕН, КАРЛОВО, КАЗАНЛЪК, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА, СМОЛЯН, СВОБОДА И МУСАЧЕМО,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

18.03.2021 г. Обява Изх.№7293(7)/18.03.2021 г. относно инвестиционно предложение "Животновъдна ферма" в ПИ №67057.46.12, землище на с.Славщица, община Угърчин; Възложител: "БИОСЛАВ ФЕРМ" ЕООД, с.Кирчево

17.03.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "БИО ПЛОДОВЕ" ЕООД, с.Лесидрен относно инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъден обект" в ПИ №68076.275.672, местността "Разсадника", землището на с.Сопот, община Угърчин

15.03.2021 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "ИНФСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Модулна станция за дизелово гориво" в ПИ №35331.500.97, с.Каленик

04.03.2021 г. Съобщение Изх.№1089/04.03.2021 г. от Басейнова дирекция-Дунавски район съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

01.03.2021 г. Обява Изх №1052(2) от 01.03.2021 г. относно обявяване на инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства-варовици за строителни материали чрез разработване на находище "Ясака" в землището на с.Орляне, Община Угърчин

23.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявена 1 / една /  ВАКАНТНА ОФИЦЕРСКА ДЛЪЖНОСТ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ГАРНИЗОН СЛИВЕН  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА  , която следва да се заеме след провеждане на конкурс

12.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 5/ пет/  ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ „  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ  ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

04.02.2021 г. Обява Изх.№
 595(2)/04.02.2021 г. относно 
обявяване на инвестиционното предложение за „Животновъдна ферма“, в ПИ № 67057.46.12, землище на с. Славщица, община Угърчин, област Ловеч.

04.02.2021 г. Обява Изх. № 517(2)/03.02.2021 г. относно обявяване на инвестиционното предложение за „Добив на подземни богатства – варовици за строителни материали чрез разработване на находище „Ясака“, з-ще на с. Орляне, община Угърчин

02.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно 
обявени ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ И ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ   ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС.

02.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 60 / ШЕСТДЕСЕТ / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс, и 1 / ЕДНА / ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ / СЕРЖАНТ; СТАРШИНА / ЗА ВОЕНЕН ОРКЕСТРАНТ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ, ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО СРЕДНО ИЛИ ВИСШЕ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА , която следва да се заеме след провеждане на конкурс

02.02.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно 
ОБЯВЕНИ ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ТЕСТОВЕ С КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” И ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ ,,НИКОЛА ВАПЦАРОВ”


29.01.2021 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 25 / двадесет и пет / ВАКАНТНИ ОФИЦЕРСКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ  ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА , които следва да се заемат след провеждане на конкурс

07.01.2021 г.
Съобщение Изх.№111/07.01.2021 г. на Кмета на Община Угърчин
във връзка с открита процедура за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Чифлика - ВиК Ловеч - Кирчево", разположен в местност "Опашанското", село Кирчево, община Угърчин
Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зони - каптиран извор "Чифлика" на ВиК - гр.Ловеч, разположен в местност "Опашанското", село Кирчево, община Угърчин


16.12.2020 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 2 /две/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ– ГАРНИЗОНИ СОФИЯ И ПЛОВДИВ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА /КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА/

16.12.2020 г. Съобщение На основание чл.6, ал.10, т.1 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г./ относно 
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА С МОДУЛНА ПРЕМЕСТВАЕМА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“, В ПИ № 48060.32.55/УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ/, ПО ПЛАНА НА С. МИКРЕ, ОБЩИНА УГЪРЧИН“


09.12.2020 г. Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите относно процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир "Света"

30.11.2020 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 16 / шестнадесет / ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ– ГАРНИЗОН ПЛОВДИВ,  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

30.11.2020 г. Обява от ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - 
ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН относно обявени 30/тридесет/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  – ГАРНИЗОН ВАРНА,   ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГПРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

23.11.2020 г. Обява Изх.№5983(1)/23.11.2020 г. от "Пътинжинеринг строй - Т" АД, ул."Трети март" №40, гр.Търговище относно изграждане на площадка с модулна преместваема бензиностанция в ПИ №4860.32.55 /урбанизирана територия/ по плана на с.Микре, общ.Угърчин

20.11.2020 г. Обява Изх.№5262(1)/19.11.2020 г. от "Ракита-Р" ЕООД, ул."Европа" №14, с.Веселец, общ.Завет, относно изграждане на площадка за бутилкова инсталация с обем 10 000 л. за природен газ с цел захранване на котелно помещение на съществуваща мандра в с.Лесидрен

18.06.2020 г. Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" изх.№ РР-04-50-(1)/17.06.2020 г. съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен обект

11.05.2020 г. ОБЯВА от 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ/ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН  относно обявени 27 /двадесет и седем/ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА, които следва да се заемат след провеждане на конкурс

06.04.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "СИН КРЪСТ 2016" ООД за следното инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за инсинериране на СЖП, и продукти получени от тях, комплексен център за складиране и съхранение на товари, трафопост и тръбен сондажен кладенец"
30.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от Виолета Дакова Гидулска относно инвестиционно предложение за "Изграждане на кланица за зайци и помещение за готвене, в ПИ № 75054.900.389, в землището на гр.Угърчин

16.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРИМА ЛЕНД ПРОПЪРТИ" ЕООД, относно инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ПЕТРОЛ 4420 Микре", в ПИ №48060.39.38, в землището на с.Микре

06.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД за външно кабелно електрозахранване НН на "Филиал за спешна медицинска помощ, навес за линейки, козирка, дизелгенератор и паркинг"

04.03.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от Владимир Лазаров, ж.к. "Света Троица", бл.306, вх.В, ап.72, гр.София, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма", в ПИ №68076.264.11, местност "Тушковица, землището на с.Сопот

28.02.2020 г. Събщение от Министерство на околната среда и водите - Басейнова дирекция "Дунавски район", съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите 

21.02.2020 г. Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРИМА ЛЕНД ПРОПЪРТИ" ЕООД, относно инвестиционно предложение за "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ПЕТРОЛ 4420 Микре", в ПИ №48060.39.38, в землището на с.Микре

17.02.2020 г.
Обява до заинтересованите лица и общественост от "СИН КРЪСТ 2016" ООД относно инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за инсинериране на странични животински продукти и продукти, получени от тях, комплексен център за складиране и съхранение на товари, трафопост и тръбен сондажен кладенец в ПИ №75054.152.853, 75054.152.854, гр.Угърчин".

10.02.2020 г. Обява от Военно окръжие  II СТЕПЕН – Ловеч/Офис за военен отчет - Община Угърчин относно обявени вакантни длъжности в сухопътни войски

17.01.2020 г. Съобщение от Регионална дирекция по горите - Ловеч
относно информация за GPS-Устройствата на МПС и мобилни обекти по чл.206 от ЗГ


Наименование Брой тегления
СКС- 09-2023 (1).doc 3 Изтегли документ с име "СКС- 09-2023 (1).doc"
МЗ - ОХ-675 от 16.08.2023 г. КЛП.doc 4 Изтегли документ с име "МЗ - ОХ-675 от 16.08.2023 г. КЛП.doc"
МЗ ОХ-85 от 17.08.2023 г. СВ (КВС).doc 5 Изтегли документ с име "МЗ ОХ-85 от 17.08.2023 г. СВ (КВС).doc"
НГЧ № РД - 322 от 28.07.2023 г..doc 5 Изтегли документ с име "НГЧ № РД - 322 от 28.07.2023 г..doc"
чл.72 Обява Угърчин.pdf 23 Изтегли документ с име "чл.72 Обява Угърчин.pdf"
ВМС РД-01-236 от 10.07.2023 г..doc 33 Изтегли документ с име "ВМС РД-01-236 от 10.07.2023 г..doc"
СВ ЗРД-816 от 23.06.2023 г..doc 28 Изтегли документ с име "СВ ЗРД-816 от 23.06.2023 г..doc"
КЛП № 754 от 22.06.2023 г..doc 39 Изтегли документ с име "КЛП № 754 от 22.06.2023 г..doc"
СКС ЗРД-497 от 21.06.2023 г..doc 46 Изтегли документ с име "СКС ЗРД-497 от 21.06.2023 г..doc"
СКСО-ЗРД-530 от 09.06.2023г..doc 37 Изтегли документ с име "СКСО-ЗРД-530 от 09.06.2023г..doc"
Ограничителни мерки на ЕС.docx 86 Изтегли документ с име "Ограничителни мерки на ЕС.docx"
ВМА 4 2023 (1).doc 69 Изтегли документ с име "ВМА 4 2023 (1).doc"
ДР- ВМС-03.2023г..doc 71 Изтегли документ с име "ДР- ВМС-03.2023г..doc"
НГЧ-02.2023г..doc 95 Изтегли документ с име "НГЧ-02.2023г..doc"
ССДР-03.2023г. (1).doc 61 Изтегли документ с име "ССДР-03.2023г. (1).doc"
ССДР-03.2023г..doc 77 Изтегли документ с име "ССДР-03.2023г..doc"
ВВС-02.2023г..doc 92 Изтегли документ с име "ВВС-02.2023г..doc"
СКС-02.2022г..doc 101 Изтегли документ с име "СКС-02.2022г..doc"
Image_981.pdf 89 Изтегли документ с име "Image_981.pdf"
НВУ- 02.2023г..doc 154 Изтегли документ с име "НВУ- 02.2023г..doc"
ВМС-02.2022г..doc 108 Изтегли документ с име "ВМС-02.2022г..doc"
ВВУЗ-2023-2024г..doc 126 Изтегли документ с име "ВВУЗ-2023-2024г..doc"
ОРК,РЕЗ..doc 149 Изтегли документ с име "ОРК,РЕЗ..doc"
ВГС- 01.2023г..doc 87 Изтегли документ с име "ВГС- 01.2023г..doc"
СКСО- 01.2023г..doc 145 Изтегли документ с име "СКСО- 01.2023г..doc"
КЛП- 01.2023г..doc 155 Изтегли документ с име "КЛП- 01.2023г..doc"
СВ- 12.2022г..doc 130 Изтегли документ с име "СВ- 12.2022г..doc"
СКС-11.2022г. (2).doc 124 Изтегли документ с име "СКС-11.2022г. (2).doc"
План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.rar 143 Изтегли документ с име "План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.rar"
Image_826.pdf 114 Изтегли документ с име "Image_826.pdf"
Image_777.pdf 163 Изтегли документ с име "Image_777.pdf"
Image_776.pdf 113 Изтегли документ с име "Image_776.pdf"
СКС-11.2022г..doc 98 Изтегли документ с име "СКС-11.2022г..doc"
СКС-11.2022г.-орк..doc 151 Изтегли документ с име "СКС-11.2022г.-орк..doc"
ВВС-11.2022г..doc 150 Изтегли документ с име "ВВС-11.2022г..doc"
КЛП-10.2022г..doc 159 Изтегли документ с име "КЛП-10.2022г..doc"
ВГС-10.2022г..doc 149 Изтегли документ с име "ВГС-10.2022г..doc"
КЛП-09.2022г..doc 175 Изтегли документ с име "КЛП-09.2022г..doc"
ВВС-Оф-09.2022г..doc 128 Изтегли документ с име "ВВС-Оф-09.2022г..doc"
СКС-08.2022г (1).doc 178 Изтегли документ с име "СКС-08.2022г (1).doc"
ВВМУ-09.2022г..doc 165 Изтегли документ с име "ВВМУ-09.2022г..doc"
НГЧ-1.08.2022г..doc 108 Изтегли документ с име "НГЧ-1.08.2022г..doc"
ВМС-08.2022г..doc 188 Изтегли документ с име "ВМС-08.2022г..doc"
КИС-08.2022г..doc 163 Изтегли документ с име "КИС-08.2022г..doc"
СКСО-08.2022г..doc 251 Изтегли документ с име "СКСО-08.2022г..doc"
ЛОГИСТИКА-Оф-08.2022г..doc 194 Изтегли документ с име "ЛОГИСТИКА-Оф-08.2022г..doc"
ЛОГИСТИКА-07.2022г..doc 174 Изтегли документ с име "ЛОГИСТИКА-07.2022г..doc"
СВ- 07.2022г..doc 226 Изтегли документ с име "СВ- 07.2022г..doc"
СКСО-06.2022г..doc 234 Изтегли документ с име "СКСО-06.2022г..doc"
ССДР-06.2022г..doc 195 Изтегли документ с име "ССДР-06.2022г..doc"
СКС, СПОРТ 06.2022г..doc 174 Изтегли документ с име "СКС, СПОРТ 06.2022г..doc"
ЛОГИСТИКА-05.2022г..doc 226 Изтегли документ с име "ЛОГИСТИКА-05.2022г..doc"
РЕЗЕРВ-ВМС, ЦВО 2022г..doc 279 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-ВМС, ЦВО 2022г..doc"
Image_467.pdf 226 Изтегли документ с име "Image_467.pdf"
Image_468.pdf 292 Изтегли документ с име "Image_468.pdf"
Image_448.pdf 279 Изтегли документ с име "Image_448.pdf"
НВУ-03.2022г..doc 297 Изтегли документ с име "НВУ-03.2022г..doc"
ОРК.03.22г..doc 332 Изтегли документ с име "ОРК.03.22г..doc"
ВВС-03..2022г..doc 312 Изтегли документ с име "ВВС-03..2022г..doc"
СКС-02.2022г..doc 354 Изтегли документ с име "СКС-02.2022г..doc"
ВМС-02.2022г..doc 507 Изтегли документ с име "ВМС-02.2022г..doc"
СВ-2-02.2022г. (1).doc 394 Изтегли документ с име "СВ-2-02.2022г. (1).doc"
ВМА-02.2022г..doc 422 Изтегли документ с име "ВМА-02.2022г..doc"
Image_386.pdf 371 Изтегли документ с име "Image_386.pdf"
Image_372.pdf 422 Изтегли документ с име "Image_372.pdf"
Image_368.pdf 368 Изтегли документ с име "Image_368.pdf"
Image_332.pdf 400 Изтегли документ с име "Image_332.pdf"
Image_333.pdf 507 Изтегли документ с име "Image_333.pdf"
ВВС-12.2021г..doc 442 Изтегли документ с име "ВВС-12.2021г..doc"
ВВУ-2022г..doc 330 Изтегли документ с име "ВВУ-2022г..doc"
РЕЗЕРВ-2022г..doc 539 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-2022г..doc"
ВП-11.2021г. (1).doc 354 Изтегли документ с име "ВП-11.2021г. (1).doc"
Image_328.pdf 468 Изтегли документ с име "Image_328.pdf"
Image_296.pdf 541 Изтегли документ с име "Image_296.pdf"
Image_298.pdf 353 Изтегли документ с име "Image_298.pdf"
Image_297.pdf 392 Изтегли документ с име "Image_297.pdf"
СВ-11.2021г..doc 415 Изтегли документ с име "СВ-11.2021г..doc"
ВП-11.2021г..doc 505 Изтегли документ с име "ВП-11.2021г..doc"
КЛП-2 -11.2021г..doc 500 Изтегли документ с име "КЛП-2 -11.2021г..doc"
КЛП-11.2021г..doc 367 Изтегли документ с име "КЛП-11.2021г..doc"
СКС-10.2021г..doc 428 Изтегли документ с име "СКС-10.2021г..doc"
ССДР-09.2021г..doc 426 Изтегли документ с име "ССДР-09.2021г..doc"
НГЧ-08.2021г..doc 401 Изтегли документ с име "НГЧ-08.2021г..doc"
ВВС-08.2021г..doc 617 Изтегли документ с име "ВВС-08.2021г..doc"
СВ-08.2021г..doc 604 Изтегли документ с име "СВ-08.2021г..doc"
Image_191.pdf 664 Изтегли документ с име "Image_191.pdf"
ВГС-07.2021г. (1).doc 691 Изтегли документ с име "ВГС-07.2021г. (1).doc"
СВ-07.2021г. (1).doc 601 Изтегли документ с име "СВ-07.2021г. (1).doc"
Image_173.pdf 690 Изтегли документ с име "Image_173.pdf"
СКСО-07.2021г..doc 653 Изтегли документ с име "СКСО-07.2021г..doc"
СВ-06.2021г..doc 490 Изтегли документ с име "СВ-06.2021г..doc"
СВ-06.2021г..doc 340 Изтегли документ с име "СВ-06.2021г..doc"
Image_164.pdf 597 Изтегли документ с име "Image_164.pdf"
ВМА-06.2021г..doc 548 Изтегли документ с име "ВМА-06.2021г..doc"
ВМС-05.2021г..doc 512 Изтегли документ с име "ВМС-05.2021г..doc"
Image_133.pdf 625 Изтегли документ с име "Image_133.pdf"
СКС-04.2021г..doc 562 Изтегли документ с име "СКС-04.2021г..doc"
РЕЗЕРВ-2021г.-2.doc 529 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-2021г.-2.doc"
Image_110.pdf 700 Изтегли документ с име "Image_110.pdf"
Image_111.pdf 578 Изтегли документ с име "Image_111.pdf"
Image_076.pdf 602 Изтегли документ с име "Image_076.pdf"
ВВМУ-03.2021г..doc 661 Изтегли документ с име "ВВМУ-03.2021г..doc"
СВ-03.2021г..doc 504 Изтегли документ с име "СВ-03.2021г..doc"
Image_057.pdf 533 Изтегли документ с име "Image_057.pdf"
Image_055.pdf 510 Изтегли документ с име "Image_055.pdf"
Image_050.pdf 546 Изтегли документ с име "Image_050.pdf"
Image_019.pdf 704 Изтегли документ с име "Image_019.pdf"
Image_013.pdf 472 Изтегли документ с име "Image_013.pdf"
СВ-02.2021г..doc 547 Изтегли документ с име "СВ-02.2021г..doc"
НВУ - кадрови 2021г..doc 788 Изтегли документ с име "НВУ - кадрови 2021г..doc"
04022021101236.pdf 539 Изтегли документ с име "04022021101236.pdf"
Обява Изх. № 517(2) 03.02.2021 г..pdf 701 Изтегли документ с име "Обява Изх. № 517(2) 03.02.2021 г..pdf"
РЕЗЕРВ-2021г..doc 557 Изтегли документ с име "РЕЗЕРВ-2021г..doc"
НГЧ.rar 692 Изтегли документ с име "НГЧ.rar"
ВВУ-2021г..doc 663 Изтегли документ с име "ВВУ-2021г..doc"
ВМА-2021г..doc 599 Изтегли документ с име "ВМА-2021г..doc"
SOZ.rar 649 Изтегли документ с име "SOZ.rar"
07012021132622.pdf 682 Изтегли документ с име "07012021132622.pdf"
СКС-12.2020.pdf 581 Изтегли документ с име "СКС-12.2020.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ - РИОСВ.pdf 770 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ - РИОСВ.pdf"
09122020141419.pdf 630 Изтегли документ с име "09122020141419.pdf"
СКС-11.2020.pdf 723 Изтегли документ с име "СКС-11.2020.pdf"
ВМС-11.2020.pdf 672 Изтегли документ с име "ВМС-11.2020.pdf"
23112020092522.pdf 752 Изтегли документ с име "23112020092522.pdf"
19112020163321.pdf 848 Изтегли документ с име "19112020163321.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg