Документи

Дата на публикуване: 01.02.2016 17:16
 
 
 
 
Устройствен правилник на общинската администрация -2016 г. (Утвърден със Заповед №344/29.03.2016 г. в сила от 01.04.2016 г.)

Устройствен правилник на общинската администрация в сила от 01.04.2017 г. (Утвърден със Заповед №386/31.03.2017 г.)

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 г. - приета с Решение № 430/30.01.2018 г.

Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г. - приет с Решение №458/27.02.2018 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2017 г. на общинския план за развитие на Община Угърчин 2014-2020 година - приет с Решение №447/27.02.2018 г. на ОС-Угърчин

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2018г. на общинския план за развитие на Община Угърчин 2014-2020 година - приет с Решение №616/28.03.2019 г. на ОС-Угърчин

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2019 г. на общинския план за развитие на Община Угърчин 2014-2020 година- приет с Решение №65/31.03.2020 г. на ОС-Угърчин

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 г. /Приета с Решение №221/31.05.2021 г. на Общински съвет-Угърчин/

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg