Преходни по ЗОП - 2012


19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена-частично изпълнена)
Наименование: "Доставка на хляб и хранителни продукти за домашните социални патронажи,финансирани от бюджета на община Угърчин по 5/пет/самостоятелно обособени позиции".Позиция №1 Хляб и хлебни изделия ; Позиция №2 Месо и месни продукти,риба и рибни продукти ; Позиция №3 Мляко,млечни продукти и яйца ; Позиция №4" Захар и захарни изделия,варива,пакетирани стоки и под

25.06.2012
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Събиране на битови отпадъци от точките за събиране (в гр. Угърчин и 10 населени места от общината) и транспортирането им до Регионалното депо за неопасни отпадъци - Ловеч; , Поддържане чистотата на уличната мрежа и териториите за обществено ползване

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg