СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Дата на публикуване: 19.02.2020 09:09
СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Нова социална услуга се създава в Община Угърчин от  01.01.2021 г. – „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Угърчин за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Угърчин, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „лични асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Угърчин с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 23 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 9.5 лица на длъжност „Личен асистент“ . Услугата ще се администрира, чрез Център за почасово предоставяне на услуги. Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От 04.01.2021 г. община Угърчин  стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „Лични  асистенти”.

Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация с  адрес: гр.Угърчин, пл.“Свобода“ №1, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 9.00 часа до 17:00 часа.

Информация можете да получите и на телефони: 0886 436247, 0897 638484

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Угърчин. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за  кандидат потребител.

ЗАЯВЛЕНИЕ  - ДЕКЛАРАЦИЯ  за кандидат за „Личен асистент“


Наименование Брой тегления
ZAJAVLENIE -DEKLARAZIA.docx 1530 Изтегли документ с име "ZAJAVLENIE -DEKLARAZIA.docx"
zayavleniea za asistent_.docx 1218 Изтегли документ с име "zayavleniea za asistent_.docx"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg