Преходни по ЗОП - 2013


19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Доставка на течни горива,в т. ч. бензин А95Н и дизелово гориво за МПС,собственост на Община Угърчин.Доставката на горива ще се осъществява чрез покупка посредством 24 часово обслужване от търговските обекти/собствени или наети/ на изпълнителя,като закупуването им ще става посредством карти за безналични плащания.

08.05.2013
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема по 3/три/ обособени позиции"; Обособена позиция №1 : " Угърчин - Сопот - Славщица - Лесидрен - Кирчево - Сопот -Угърчин " ; Обособена позиция №2 : " Угърчин - Каленик - Орляне - Драгана - Угърчин " ; Обособена позиция №3: " Угърчин - Микре -Голец - Угърчин " .

24.04.2013
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена)
Наименование: Изпълнение на дейностите предвидени в проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Угърчин", както следва: - закриване, рекултивация и последващ контрол и мониторинг на депото, съгласно съществуващото у нас екологично законодателство, при условия, определени от конфигурацията и размера на представената за целта площадка.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg