Образование

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:54

                                                                                2017 г.
Регистър по чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование на общинските детски градини


10.02.2017 г. Заповед №170 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"

Приложение № 1.1 за разпределението на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределението на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

                                                                               2018 г.
07.02.2018 г.  Заповед №162 от 05.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираите от държавата дейности във функция "Образование"  през 2018 г.

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2017-2018 г.

Държавен план.прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2018-2019 г.

                                                                             2019 г.
28.01.2019 г.
Заповед №13 от 16.01.2019 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2019 г.

Приложение № 1.1. за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2. за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

                                                                           2020 г.
20.01.2020 г.
Заповед №27/15.01.2020 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2020 г.


Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Заповед №31/20.01.2020 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г.

                                                                           2021 г.
18.01.2021 г.
Заповед №33/18.01.2021 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2021 г.

Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Заповед №52/27.01.2021 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г.

Наименование Брой тегления
Заповед утвърждаване бюджети Образование 2021.pdf 94 Изтегли документ с име "Заповед утвърждаване бюджети Образование 2021.pdf"
ЗАПОВЕД 33 18.01.2021.pdf 195 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 33 18.01.2021.pdf"
Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност \"Детски градини\" 193 Изтегли документ с име "Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност \"Детски градини\""
Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност \"Неспециализирани училища, без професионални гимназии\" 179 Изтегли документ с име "Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност \"Неспециализирани училища, без професионални гимназии\""

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg