Образование

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:54

                                                                                2017 г.
Регистър по чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование на общинските детски градини


10.02.2017 г. Заповед №170 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"

Приложение № 1.1 за разпределението на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределението на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

                                                                               2018 г.
07.02.2018 г.  Заповед №162 от 05.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираите от държавата дейности във функция "Образование"  през 2018 г.

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2017-2018 г.

Държавен план.прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2018-2019 г.

                                                                             2019 г.
28.01.2019 г.
Заповед №13 от 16.01.2019 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2019 г.

Приложение № 1.1. за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2. за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

                                                                           2020 г.
20.01.2020 г.
Заповед №27/15.01.2020 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2020 г.


Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Заповед №31/20.01.2020 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г.

                                                                          2021 г.
18.01.2021 г.
Заповед №33/18.01.2021 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2021 г.

Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Заповед №52/27.01.2021 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2021 г.

                                                                        2022 г.
15.03.2022 г. Заповед №70/14.03.2022 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2022 г.

Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

Заповед №77/21.03.2022 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2022 г.

Заповед №248/18.08.2022 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на допълнително получени средства съгласно ПМС 232 от 01.08.2022 г.

                                                                      2023 г.

07.08.2023 г. Заповед №241/07.08.2023 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2023 г.

Протокол Вх.№ 4032/04.08.2023 г. за разпределение на средствата между детските градини на територията на община Угърчин

Протокол Вх.№ 4045/07.08.2023 г. за разпределение на средствата между училищата на територията на община Угърчин

Заповед №255/16.08.2023 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г.



Наименование Брой тегления
Заповед № 255 от 16.08.2023 г. на Кмета на община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г..pdf 14 Изтегли документ с име "Заповед № 255 от 16.08.2023 г. на Кмета на община Угърчин за утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г..pdf"
Протокол детски градини вх. № 4032 от 04.08.2023 г..pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол детски градини вх. № 4032 от 04.08.2023 г..pdf"
Протокол училища вх. № 4045 от 07.08.2023 г..pdf 9 Изтегли документ с име "Протокол училища вх. № 4045 от 07.08.2023 г..pdf"
Заповед № 241 от 07.08.2023 г. за утвърждаване на формули Образование през 2023 г..pdf 14 Изтегли документ с име "Заповед № 241 от 07.08.2023 г. за утвърждаване на формули Образование през 2023 г..pdf"
Заповед № 248 от 17.08.2022 г. за утвърждаване на допълнително получени средства съгласно ПМС 232 от 01.08.2022 г..pdf 325 Изтегли документ с име "Заповед № 248 от 17.08.2022 г. за утвърждаване на допълнително получени средства съгласно ПМС 232 от 01.08.2022 г..pdf"
Заповед утвърждаване бюджети Образование 2022.pdf 664 Изтегли документ с име "Заповед утвърждаване бюджети Образование 2022.pdf"
Приложение 1.2. Училища 2022.pdf 676 Изтегли документ с име "Приложение 1.2. Училища 2022.pdf"
Приложение 1.1 Детски градини 2022.pdf 684 Изтегли документ с име "Приложение 1.1 Детски градини 2022.pdf"
Заповед утвърждаване на формула 2022.pdf 980 Изтегли документ с име "Заповед утвърждаване на формула 2022.pdf"
Заповед утвърждаване бюджети Образование 2021.pdf 1012 Изтегли документ с име "Заповед утвърждаване бюджети Образование 2021.pdf"
Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност \"Детски градини\" 1877 Изтегли документ с име "Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност \"Детски градини\""
ЗАПОВЕД 33 18.01.2021.pdf 1806 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 33 18.01.2021.pdf"
Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност \"Неспециализирани училища, без професионални гимназии\" 1742 Изтегли документ с име "Приложение №1.2 за разпределение на средствата в дейност \"Неспециализирани училища, без професионални гимназии\""

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg