Образование

                                                                             2017 г.
Регистър по чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование на общинските детски градини


10.02.2017 г. Заповед №170 от 10.02.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"

Приложение № 1.1 за разпределението на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2 за разпределението на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

                                                         2018 г.
07.02.2018 г.  Заповед №162 от 05.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираите от държавата дейности във функция "Образование"  през 2018 г.

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2017-2018 г.

Държавен план.прием за гимназиите на територията на общината за учебната 2018-2019 г.

                                                         2019 г.
28.01.2019 г. Заповед №13 от 16.01.2019 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2019 г.

Приложение № 1.1. за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Приложение №1.2. за разпределение на средствата в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

                                                                            2020 г.
20.01.2020 г.
Заповед №27/15.01.2020 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на формула за разпределение на средствата от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делигираните от държавата дейности във функция "Образование" през 2020 г.


Приложение №1.1 за разпределение на средствата в дейност "Детски градини"

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg