Покани по ЗОП - 2015


02.09.2015
Описание: Ремонт на канализационна мрежа в град Угърчин

24.05.2015
Описание: Реконструкция на ВВМ гр. Угърчин, по улици – „Иван Вазов”, „Бузлуджа”, „Поп Харитон”, „Пенчо Славейков”, „Генерал Сираков”, „Освобождение” и „Георги Бенковски”.

21.04.2015
Описание: Извършване на Строително-монтажни работи на обекти в Община Угърчин с две обособени позиции

21.04.2015
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на СМР/СРР на одобрения по Проект „Красива България” обект „Мемориал-паметник на загиналите във войните угърчинци на читалище „В. Русковски”, гр. Угърчин, пл. „Свобода” №8.

27.02.2015
Описание: Извършване на геодезическо заснемане за попълване на кадастър на обекти в Община Угърчин по два подобекта.

26.02.2015
Описание: Извършване на геодезическо заснемане за попълване на кадастър на обекти в Община Угърчин по два подобекта.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg