Преходни по ЗОП - 2014


19.02.2016
Възложител: Община Угърчин Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена) Наименование: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от всички населени места на територията на Община Угърчин до Регионалното депо в гр. Ловеч. Поддържане чистотата на уличната мрежа и териториите за обществено ползване в гр. Угърчин”.

23.10.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Организация и провеждане на обучения по проект "Повишаване квалификациите на служителите в община Угърчин"

03.10.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в община Угърчин за зимния експлоатационен сезон 2014-2015г."

14.05.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи по три обособени позиции: 1. Ремонт общински пътища в Община Угърчин. 2. Реконструкция на „ВиК” мрежа на територията на Община Угърчин – четири подобекта 3. Рехабилитация и реконструкция на улична водопроводна мрежа, гр.Угърчин

30.04.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Рехабилитация и реконструкция на уличната водопроводна мрежа на територията на град Угърчин по улици: „Осми Март”, „Любен Каравелов”, „Добри Чинтулов”, „Баба Тонка”, „Йордан Йовков”, „Бяло море”, „Кнежа”, „Шипка”, „Голи рът”, „Юмрукчал”, „Пирин”, „Иглика” и „Мусала"

09.04.2014
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: „Избор на изпълнител на СМР – Ремонт общински пътища в Община Угърчин”

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg