Заповеди (2010 г. - 2014 г.)

Дата на публикуване: 04.02.2016 18:35

2014 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-08-06 - Заповед №1036/06.08.2014г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2 и чл.23 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1404, отдел 1107 "з,и" в землището на гр. Угъчин
 
 
 
 
 
2014-05-21 - Заповед №789/20.05.2014г на Кмета на община Угърчин за прекратяване на търг с тайно наддаване въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1404, отдел 1107 "з,и" в землището на с. Угърчин
 
2014-05-21 - Заповед №788/20.05.2014г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2 и чл.23 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1403, отдел 1094 "о,т" в землището на с. Катунец
 
2014-05-16 - Заповед №770/15.05.2014г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2 и чл.23 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1402, отдел 1045 "е2,ж2" в землището на с. Драгана
 
2014-05-16 - Заповед №769/15.05.2014г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2 и чл.23 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1401, отдел 1031 "ц,ф,п" в землището на с. Катунец
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2013 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-08-14 - Заповед №1133/12.08.2013г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 и чл.23 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1311, отдел 1040"б" и 1040 "в" от имоти № 53967.201.14 и № 53967.201.1 в землището на с.Орляне
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-05-29 - Заповед №733/29.05.2013г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 и чл.23 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1308 в подотдели 1045 "п1", "р", "х2", "ц2", "ч2"и "ш2" от имоти № 23060.221.29, № 23060.224.20 и № 23060.224.7
 
2013-05-29 - Заповед №732/29.05.2013г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 и чл.23 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1307 в подотдели 1046 "ж1" и 1046 "з1" от имот № 23060.220.18 и № 23060.220.13
 
2013-05-29 - Заповед №731/29.05.2013г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 и чл.23 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1306 в подотдел 1031 "ц" от имот № 36662.299.57 и № 36662.299.59
 
2013-05-29 - Заповед №730/29.05.2013г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 и чл.23 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1305 в подотдели 1110 "г", 1034 "Ф" и 1034 "ц" от имот № 75054.56.36
 
 
 
 
 
 


2012 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-03-28 - Заповед №349/27.03.2012г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с явно наддаване по реда на чл.49 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1202, отдели 1040"в" находящ се в имот кад. № 53967.201.14, отдел 1040"в" в имот кад.№ 56967.201.1 в землището на с.Орляне, от
 
 
 
2012-02-03 - Заповед №152/02.03.2012г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувача въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с явно наддаване по реда на чл.49 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1201 в отдели 1113 подотдел „в” и “е”; № 1114 „щ” и 1114 „ю” от имот № 75054.819.140
 
 
 


2011 г.

 


2010 г.

 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg