ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Дата на публикуване: 08.04.2020 13:37
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

I. ПРОГРАМИ

    1. Програма за енергийна ефективност на Община Угърчин приета с Решение №66 от 31.03.2020 г. на Общински съвет-Угърчин

    2. Дългосрочната програма на Община Угърчин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива с период на действие 2013-2022г. е приета с Решение №641/17.12.2013г. на Общински съвет – Угърчин.

    3. Краткосрочната програма на Община Угърчин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива приета с Решение №67 от 31.03.2020 г. на Общински съвет-Угърчин

II. ОТЧЕТИ
   1. 02.06.2020 г. Годишен отчет за ипълнението на програмите за Енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

   2. 02.06.2020 г. Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

   3. 05.03.2021 г. Годишен отчет за ипълнението на програмите за Енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Наименование Брой тегления
Image_015.pdf 277 Изтегли документ с име "Image_015.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg