Икономика/Отчети за изпълнение на бюджета

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:32
Счетоводна политика на Община Угърчин
Месечен отчет на бюджет към 31.01.2016 г.

Месечен отчет на бюджет към 29.02.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.03.2016 г
Месечен отчет на бюджет към 30.04.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.05.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.06.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.07.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.08.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.10.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.11.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2016 г.
Годишен финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финасов отчет на Община Угърчин за 2016г.

Месечни отчети 2017 год.
10.02.2017 г. Месечен отчет ва бюджета към 31.01.2017 г.
13.03.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2017 г.
13.04.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2017 г.
12.05.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2017 г.
12.06.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2017 г.
12.07.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2017 г.
14.08.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2017 г.
12.09.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2017 г.
13.10.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2017 г.
13.11.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2017 г.
12.12.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2017 г.
15.01.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2017 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.


Месечни отчети 2018 год.
16.02.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2018 г.
13.03.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2018 г.
13.04.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2018 г.
14.05.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2018 г.
12.06.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2018 г.
13.07.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г.
09.08.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2018 г.
10.09.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.
11.10.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2018 г.
12.11.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.
11.12.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2018 г.
10.01.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.
11.03.2019 г. Годишен финансов отчет за 2018 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

Месечни отчети 2019 г.
11.02.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2019 г.
11.03.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2019 г.
10.04.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.
15.05.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2019 г.
11.06.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2019 г.
12.07.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2019 г.
12.08.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2019 г.
10.09.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2019 г.
14.10.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2019 г.
08.11.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2019 г.
11.12.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2019 г.
13.01.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Месечни отчети 2020 г.
10.02.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2020 г.
11.03.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 29.02.2020 г.
15.04.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2020 г.
11.05.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2020 г.
15.06.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2020 г.
16.07.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2020 г.
12.08.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2020 г.
14.09.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2020 г.
15.10.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.09.2020 г.
16.11.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2020 г.
11.12.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2020 г.
13.01.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2020 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

Годишен финансов отчет на община Угърчин към 31.12.2020 г.
Одитен доклад на Сметната палата №0100306521 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Угърчин за 2020 г.

Месечни отчети 2021 г.
11.02.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2021 г.
11.03.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2021 г.
Начален План Капиталови разходи за 2021г.
Месечен отчет на Капиталови разходи към 28.02.2021 г.
12.04.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет на разходите към първо тримесечие на 2021 г. за разходите по § 10-30 "ТЕКУЩ РЕМОНТ" 
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2021 г.
13.05.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.04.2021 г.
11.06.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г.
13.07.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г.
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
10.08.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г.
13.09.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г.
13.10.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г.
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
11.11.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г.
13.12.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи
14.01.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г.
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.

Месечни отчети 2022 г.
16.02.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2022 г.
11.03.2022 г.  Месечен отчет на бюджета към 28.02.2022 г.
12.04.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г.
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г.
17.05.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2022 г.
29.06.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2022 г.
15.07.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г.
Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г.
15.08.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2022 г.
05.10.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2022 г.
12.10.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2022 г.
Отчет към трето тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.09.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.09.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.09.2022 г.
11.11.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.10.2022 г.
14.12.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2022 г.
18.01.2023 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2022 г.
Отчет към четвърто тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.12.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.12.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.12.2022 г.

Месечни отчети 2023 г.
15.02.2023 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2023 г.
13.03.2023 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2023 г.
18.04.2023 Месечет отчет на бюджета към 31.03.2023 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2023 г.
Отчет към първо тримесечие на 2023 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2023 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2023 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2023 г.
17.05.2023 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2023 г.

Наименование Брой тегления
Отчети м.04.2023.rar 7 Изтегли документ с име "Отчети м.04.2023.rar"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2023 г..xls 20 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2023 г..xls"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2023 г..xlsx 16 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2023 г..xlsx"
Отчет към първо тримесечие на 2023 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 19 Изтегли документ с име "Отчет към първо тримесечие на 2023 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2023 г..xls 27 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2023 г..xls"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2023 г..xls 15 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2023 г..xls"
м 03,2023.rar 24 Изтегли документ с име "м 03,2023.rar"
м,02,23.rar 176 Изтегли документ с име "м,02,23.rar"
01,01,2023.rar 388 Изтегли документ с име "01,01,2023.rar"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.12.2022 г..xls 208 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.12.2022 г..xls"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.12.2022 г..xls 329 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.12.2022 г..xls"
м 12,2022.rar 440 Изтегли документ с име "м 12,2022.rar"
Отчет към четвърто тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 813 Изтегли документ с име "Отчет към четвърто тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2022 г..xlsx 569 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2022 г..xlsx"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.12.2022 г..xls 588 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.12.2022 г..xls"
11.2022.rar 569 Изтегли документ с име "11.2022.rar"
30.10.22.rar 351 Изтегли документ с име "30.10.22.rar"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.09.2022 г..xls 390 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.09.2022 г..xls"
30,09.rar 395 Изтегли документ с име "30,09.rar"
Отчет към трето тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 782 Изтегли документ с име "Отчет към трето тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.09.2022 г..xls 739 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.09.2022 г..xls"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2022 г..xlsx 397 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2022 г..xlsx"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.09.2022 г..xls 658 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.09.2022 г..xls"
м.08.2022.rar 577 Изтегли документ с име "м.08.2022.rar"
ОДИТ И БАЛАНС 2020.rar 797 Изтегли документ с име "ОДИТ И БАЛАНС 2020.rar"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г..pdf 690 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г..pdf"
07.2022.rar 526 Изтегли документ с име "07.2022.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г..xlsx 1110 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г..xlsx"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г..xls 834 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г..xls"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г..xls 1122 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г..xls"
Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 365 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
м 06,2022.rar 804 Изтегли документ с име "м 06,2022.rar"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г..xls 641 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г..xls"
m.05.2022.rar 748 Изтегли документ с име "m.05.2022.rar"
м. 04.2022 г.rar 939 Изтегли документ с име "м. 04.2022 г.rar"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls 1134 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx 1376 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx"
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 512 Изтегли документ с име "Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls 903 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls 524 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls"
03,2022 год.rar 1395 Изтегли документ с име "03,2022 год.rar"
m=02.2022 g.rar 476 Изтегли документ с име "m=02.2022 g.rar"
m.01.01.2022 g.rar 1007 Изтегли документ с име "m.01.01.2022 g.rar"
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 1315 Изтегли документ с име "Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
12 М.2021.rar 1430 Изтегли документ с име "12 М.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx 1034 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx"
М.11.2021.rar 1103 Изтегли документ с име "М.11.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx 408 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx 1069 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx"
30.10.2021.rar 955 Изтегли документ с име "30.10.2021.rar"
30.09.2021.rar 1732 Изтегли документ с име "30.09.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx 1626 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx"
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 1045 Изтегли документ с име "Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf 1340 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx 1847 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx"
31,08,2021.rar 1149 Изтегли документ с име "31,08,2021.rar"
Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar 908 Изтегли документ с име "Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar"
Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf 1588 Изтегли документ с име "Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf"
Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar 1627 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx 1576 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx 1400 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx"
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 1036 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
06.2021.rar 1220 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05,2021 г.rar 1399 Изтегли документ с име "05,2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx 1485 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx"
М,04,2021 Г.rar 1598 Изтегли документ с име "М,04,2021 Г.rar"
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx 1171 Изтегли документ с име "Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx"
03,2021.rar 2263 Изтегли документ с име "03,2021.rar"
Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx 2540 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx 1843 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx"
Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx 1483 Изтегли документ с име "Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx"
Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx 2350 Изтегли документ с име "Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx"
m.02.2021.rar 1365 Изтегли документ с име "m.02.2021.rar"
m 01.2021.rar 3594 Изтегли документ с име "m 01.2021.rar"
31.12.2020 m.rar 3261 Изтегли документ с име "31.12.2020 m.rar"
11.2020.rar 3019 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 2897 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg