Икономика/Отчети за изпълнение на бюджета

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:32
Счетоводна политика на Община Угърчин
Месечен отчет на бюджет към 31.01.2016 г.

Месечен отчет на бюджет към 29.02.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.03.2016 г
Месечен отчет на бюджет към 30.04.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.05.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.06.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.07.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.08.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.10.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.11.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2016 г.
Годишен финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финасов отчет на Община Угърчин за 2016г.

Месечни отчети 2017 год.
10.02.2017 г. Месечен отчет ва бюджета към 31.01.2017 г.
13.03.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2017 г.
13.04.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2017 г.
12.05.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2017 г.
12.06.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2017 г.
12.07.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2017 г.
14.08.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2017 г.
12.09.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2017 г.
13.10.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2017 г.
13.11.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2017 г.
12.12.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2017 г.
15.01.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2017 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.


Месечни отчети 2018 год.
16.02.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2018 г.
13.03.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2018 г.
13.04.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2018 г.
14.05.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2018 г.
12.06.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2018 г.
13.07.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г.
09.08.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2018 г.
10.09.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.
11.10.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2018 г.
12.11.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.
11.12.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2018 г.
10.01.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.
11.03.2019 г. Годишен финансов отчет за 2018 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

Месечни отчети 2019 г.
11.02.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2019 г.
11.03.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2019 г.
10.04.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.
15.05.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2019 г.
11.06.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2019 г.
12.07.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2019 г.
12.08.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2019 г.
10.09.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2019 г.
14.10.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2019 г.
08.11.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2019 г.
11.12.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2019 г.
13.01.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Месечни отчети 2020 г.
10.02.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2020 г.
11.03.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 29.02.2020 г.
15.04.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2020 г.
11.05.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2020 г.
15.06.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2020 г.
16.07.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2020 г.
12.08.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2020 г.
14.09.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2020 г.
15.10.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.09.2020 г.
16.11.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2020 г.
11.12.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2020 г.
13.01.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2020 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

Годишен финансов отчет на община Угърчин към 31.12.2020 г.
Одитен доклад на Сметната палата №0100306521 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Угърчин за 2020 г.

Месечни отчети 2021 г.
11.02.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2021 г.
11.03.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2021 г.
Начален План Капиталови разходи за 2021г.
Месечен отчет на Капиталови разходи към 28.02.2021 г.
12.04.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет на разходите към първо тримесечие на 2021 г. за разходите по § 10-30 "ТЕКУЩ РЕМОНТ" 
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2021 г.
13.05.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.04.2021 г.
11.06.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г.
13.07.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г.
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
10.08.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г.
13.09.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г.
13.10.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г.
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
11.11.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г.
13.12.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи
14.01.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г.
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.

Месечни отчети 2022 г.
16.02.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2022 г.
11.03.2022 г.  Месечен отчет на бюджета към 28.02.2022 г.
12.04.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г.
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г.
17.05.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2022 г.
29.06.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2022 г.
15.07.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г.
Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г.
15.08.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2022 г.


Наименование Брой тегления
ОДИТ И БАЛАНС 2020.rar 1 Изтегли документ с име "ОДИТ И БАЛАНС 2020.rar"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г..pdf 11 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г..pdf"
07.2022.rar 27 Изтегли документ с име "07.2022.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г..xlsx 55 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г..xlsx"
м 06,2022.rar 46 Изтегли документ с име "м 06,2022.rar"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г..xls 53 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г..xls"
Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 15 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г..xls 27 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г..xls"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г..xls 51 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г..xls"
m.05.2022.rar 33 Изтегли документ с име "m.05.2022.rar"
м. 04.2022 г.rar 147 Изтегли документ с име "м. 04.2022 г.rar"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls 286 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls"
03,2022 год.rar 415 Изтегли документ с име "03,2022 год.rar"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls 104 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx 356 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx"
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 103 Изтегли документ с име "Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls 230 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls"
m=02.2022 g.rar 200 Изтегли документ с име "m=02.2022 g.rar"
m.01.01.2022 g.rar 481 Изтегли документ с име "m.01.01.2022 g.rar"
12 М.2021.rar 594 Изтегли документ с име "12 М.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx 336 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx"
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 501 Изтегли документ с име "Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
М.11.2021.rar 399 Изтегли документ с име "М.11.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx 213 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx"
30.10.2021.rar 378 Изтегли документ с име "30.10.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx 368 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx"
30.09.2021.rar 766 Изтегли документ с име "30.09.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx 598 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx"
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 350 Изтегли документ с име "Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf 611 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx 638 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx"
31,08,2021.rar 448 Изтегли документ с име "31,08,2021.rar"
Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf 745 Изтегли документ с име "Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf"
Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar 412 Изтегли документ с име "Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar"
Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar 674 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx 633 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx 489 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx"
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 504 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
06.2021.rar 577 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05,2021 г.rar 636 Изтегли документ с име "05,2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx 600 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx"
М,04,2021 Г.rar 728 Изтегли документ с име "М,04,2021 Г.rar"
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx 667 Изтегли документ с име "Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx"
03,2021.rar 1176 Изтегли документ с име "03,2021.rar"
Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx 1304 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx 1035 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx"
Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx 1397 Изтегли документ с име "Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx"
Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx 947 Изтегли документ с име "Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx"
m.02.2021.rar 872 Изтегли документ с име "m.02.2021.rar"
m 01.2021.rar 2629 Изтегли документ с име "m 01.2021.rar"
31.12.2020 m.rar 2471 Изтегли документ с име "31.12.2020 m.rar"
11.2020.rar 2303 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 2111 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg