Икономика/Отчети за изпълнение на бюджета

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:32
Счетоводна политика на Община Угърчин
Месечен отчет на бюджет към 31.01.2016 г.

Месечен отчет на бюджет към 29.02.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.03.2016 г
Месечен отчет на бюджет към 30.04.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.05.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.06.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.07.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.08.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.10.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.11.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2016 г.
Годишен финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финасов отчет на Община Угърчин за 2016г.

Месечни отчети 2017 год.
10.02.2017 г. Месечен отчет ва бюджета към 31.01.2017 г.
13.03.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2017 г.
13.04.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2017 г.
12.05.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2017 г.
12.06.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2017 г.
12.07.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2017 г.
14.08.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2017 г.
12.09.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2017 г.
13.10.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2017 г.
13.11.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2017 г.
12.12.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2017 г.
15.01.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2017 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.


Месечни отчети 2018 год.
16.02.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2018 г.
13.03.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2018 г.
13.04.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2018 г.
14.05.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2018 г.
12.06.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2018 г.
13.07.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г.
09.08.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2018 г.
10.09.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.
11.10.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2018 г.
12.11.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.
11.12.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2018 г.
10.01.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.
11.03.2019 г. Годишен финансов отчет за 2018 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

Месечни отчети 2019 г.
11.02.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2019 г.
11.03.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2019 г.
10.04.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.
15.05.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2019 г.
11.06.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2019 г.
12.07.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2019 г.
12.08.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2019 г.
10.09.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2019 г.
14.10.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2019 г.
08.11.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2019 г.
11.12.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2019 г.
13.01.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Месечни отчети 2020 г.
10.02.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2020 г.
11.03.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 29.02.2020 г.
15.04.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2020 г.
11.05.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2020 г.
15.06.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2020 г.
16.07.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2020 г.
12.08.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2020 г.
14.09.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2020 г.
15.10.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.09.2020 г.
16.11.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2020 г.
11.12.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2020 г.
13.01.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2020 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

Годишен финансов отчет на община Угърчин към 31.12.2020 г.
Одитен доклад на Сметната палата №0100306521 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Угърчин за 2020 г.

Месечни отчети 2021 г.
11.02.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2021 г.
11.03.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2021 г.
Начален План Капиталови разходи за 2021г.
Месечен отчет на Капиталови разходи към 28.02.2021 г.
12.04.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет на разходите към първо тримесечие на 2021 г. за разходите по § 10-30 "ТЕКУЩ РЕМОНТ" 
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2021 г.
13.05.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.04.2021 г.
11.06.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г.
13.07.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г.
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
10.08.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г.
13.09.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г.
13.10.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г.
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
11.11.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г.
13.12.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи
14.01.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г.
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"


Месечни отчети 2022 г.
16.02.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2022 г.
11.03.2022 г.  Месечен отчет на бюджета към 28.02.2022 г.
12.04.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г.
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г.
17.05.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2022 г.

Наименование Брой тегления
м. 04.2022 г.rar 0 Изтегли документ с име "м. 04.2022 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx 86 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls 60 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls 55 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls"
03,2022 год.rar 89 Изтегли документ с име "03,2022 год.rar"
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 46 Изтегли документ с име "Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls 84 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls"
m=02.2022 g.rar 115 Изтегли документ с име "m=02.2022 g.rar"
m.01.01.2022 g.rar 175 Изтегли документ с име "m.01.01.2022 g.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx 218 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx"
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 212 Изтегли документ с име "Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
12 М.2021.rar 287 Изтегли документ с име "12 М.2021.rar"
М.11.2021.rar 278 Изтегли документ с име "М.11.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx 160 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx"
30.10.2021.rar 249 Изтегли документ с име "30.10.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx 227 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx 343 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx"
30.09.2021.rar 354 Изтегли документ с име "30.09.2021.rar"
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 272 Изтегли документ с име "Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf 339 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf"
31,08,2021.rar 305 Изтегли документ с име "31,08,2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx 342 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx"
Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf 430 Изтегли документ с име "Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf"
Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar 259 Изтегли документ с име "Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar"
Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar 346 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx 344 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx 343 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx"
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 327 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
06.2021.rar 332 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05,2021 г.rar 353 Изтегли документ с име "05,2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx 333 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx"
М,04,2021 Г.rar 433 Изтегли документ с име "М,04,2021 Г.rar"
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx 526 Изтегли документ с име "Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx"
03,2021.rar 740 Изтегли документ с име "03,2021.rar"
Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx 914 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx 826 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx"
Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx 789 Изтегли документ с име "Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx"
Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx 1125 Изтегли документ с име "Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx"
m.02.2021.rar 683 Изтегли документ с име "m.02.2021.rar"
m 01.2021.rar 2117 Изтегли документ с име "m 01.2021.rar"
31.12.2020 m.rar 2153 Изтегли документ с име "31.12.2020 m.rar"
11.2020.rar 1971 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 1905 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg