Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021

Дата на публикуване: 23.06.2020 14:59

                      
Проведе се първото заседание на Общинска преброителна комисия – Угърчин

На 15 юни 2020 г. се проведе първото неприсъствено заседание на временната Общинска преброителна комисия – Угърчин във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. Председател на комисията е секретарят на Общината Димитър Димитров. Секретар на комисията е Николай Найденов –главен експерт в ОСИ –Ловеч, ТСБ Северозапад. Като членове в състава на комисията влизат и началник отдел „ГРАО и архив“ в Община Угърчин и старшите специалисти „Административни дейности“ в селата Лесидрен и Кирчево.Съставът на временната Общинска преброителна комисия – Угърчин е назначен със заповед на председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски.

Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. беше обнародван в бр. 20 от 08.03.2019 г. на „Държавен вестник“, а с Решение №717/02.09.2019 г. Министерският съвет прие Програмата на преброяването.

Целта на преброяването е да се съберат изчерпателни, надеждни, детайлни и сравними данни. Чрез тях ще се осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата и семействата в страната и за сградния и жилищния фонд.

Прие се Правилник за организацията и дейността на Общинска преброителна комисия – Угърчин и Организационен план за провеждане на преброяване на населението и жилищният фонд през 2021 г. Обсъдиха се дейностите, свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сгради и жилища и набиране на регистратори от община Угърчин. Разгледа се и графикът за предварителен обход и работа на терен.

Общинската преброителна комисия организира подготовката и провеждането на преброяването в общината в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ, решенията на Областната преброителна комисия и графика за провеждане на дейностите по преброяването; организира и провежда набирането на регистратори, контрольори и преброители; съвместно с ТСБ организира тяхното обучение; ръководи, координира и контролира работата им. Комисията изпълнява и други дейности във връзка с организацията по подготовката и провеждането на Преброяване 2021.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg