Документи
1. Опазване на околната среда

Програма за опазване на околната среда на територията на Община Угърчин 2015-2020г.


Годишен отчет за 2017г. на Програмата за опазване на околната среда

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН 2015-2020Г. ПРЕЗ 2019Г. - приет с Решение №50 от 30.01.2020 г. на ОС-Угърчин


2. Управление на отпадъците

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg