Архив по НВМОП - 2014 г.


01.10.2014
“Почистване и укрепване коритото на р.Каменица, гр.Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км 2+109.71.Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени.”

01.10.2014
Описание: Консултантската услуга, предмет на поръчката, включва осъществяване функциите на организация и управление на проекта

01.10.2014
Описание: Изграждане на ВВМ по посочените улици.
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Лесидрен, община Угърчин

01.10.2014
Зимно поддържане на общински пътища в община Угърчин през зимния експлоатационен сезон 2011-2012 г.

01.10.2014
Доставка на течни горива в т.ч. безоловен бензин А95Н и дизелово гориво за МПС

01.10.2014
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по улици в гр.Угърчин, по три обособени позиции.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg