Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Дата на публикуване: 04.02.2016 13:10
Милена Маринова Найденова - общински съветник

Бор
ис Стоев Нешев - Кмет на кметство
 
Добринка Веселинова Атанасова - Кмет на кметство
 
Данаил Бориславов Асенов - Кмет на кметство
 
Павлинка Николова Стойкова - Кмет на кметство
 
Даниела Христова Христова - Кмет на кметство
 
Печо Петров Иванов - Кмет на кметство
 
Николай Георгиев Вътев - Кмет на кметство

Верка Борисова Димитрова - Кмет на кметство
 
Христо Вълов Христов - Кметски наместник
 
Димитър Георгиев Димитров - Кметски наместник
 
Мария Денчева Динова - Заместник-кмет
 
Станимир Йотов Петков - кмет на община

Адрианка Иванова Добрева - общински съветник
Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
Стефан Данаилов Борисов - общински съветник
 
Радион Стоянов Пелтешки - общински съветник /прекратени пълномощия поради смърт/
 
Иво Асенов Манов - общински съветник
 
Величка Николова Игнатова - общински съветник
 
Стефан Бориславов Данаилов - общински съветник
 
Тихомир Йотов Мирчев - общински съветник
 
Красимир Въцков Въцов - общински съветник
 
Пенка Найденова Недялкова - общински съветник
 
Борислав Димитров Патарински - общински съветник
 
Тони Пенков Лисичков - общински съветник
 
Никола Венелинов Еков - общински съветник
 
Дора Бечева Маринова - общински съветник
 
Мирослав Петков Павлов - лицензиран лесовъд

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg