Оспорени решения и Протести на прокуратурата

Дата на публикуване: 20.09.2018 11:00
Определение №357/29.04.2020 г. на Административен съд Ловеч

Протест №3186/2019 от 19.02.2020 г. на Окръжна прокуратура Ловеч срещу разпоредбите на чл.32, ал.3; чл.52, ал.1, т.2 и т.4 и чл.64, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Угърчин


Определение №911/01.11.2019 г. на Ловешки административен съд


Протест №1600/2018  от 12.09.2018 г. на Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.63, ал.2 от Наредба за опазване на околната среда и управлението на отпадъците на територията на община Угърчин в частта "или от негов заместник"

Определение №880/20.12.2018 г. на Ловешки административен съд

Протест №3148/2018 г. на Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.7, ал.3, чл.26, ал.2, чл.29, ал.3, чл.37, ал.1 и чл.40, ал.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд, приета от Общински съвет Угърчин

Протест №479/2019 г. на Окръжна прокуратура Ловеч срещу чл.28, ал.2, чл.39, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.40, ал.3, т.1, чл.44, ал.2 и чл.59, ал.7 от Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на община Угърчин.

Определение №311/12.04.2019 г. на Ловешки административен съд

Определение №480/18.06.2019 г. на Ловешки административен съд

Протест №1377/2019 г. На Oкръжна прокуратура Ловеч срещу текстове от Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин

Протест №1635/2019 г. На Окръжна прокуратура Ловеч срещу текст от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Угърчин

Определение №826/15.10.2019 г. на Ловешки административен съд

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg