Регистър и декларации по ЗПКОНПИ (мандат 2019-2023)

Дата на публикуване: 06.12.2019 13:21
 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от 
Закона за противодействие на корупцията и за  отнемане на незаконно придобито имущество
за общински съветници
         
Входящ номер и дата по видове декларации Име, Фамилия Месторабота Длъжност
чл.35, ал1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал1, т.3 от ЗПКОНПИ
ОС-1/04.12.2019   Валентин Вълчев Общински съвет общински съветник
ОС-2/04.12.2019   Данаил Асенов Общински съвет общински съветник
ОС-3/04.12.2019   Стефан  Борисов Общински съвет общински съветник
ОС-4/04.12.2019   Стефан  Данаилов Общински съвет общински съветник
ОС-5/04.12.2019   Адрианка  Добрева Общински съвет общински съветник
ОС-6/04.12.2019   Тихомир  Райновски Общински съвет общински съветник
ОС-7/04.12.2019   Никола Еков Общински съвет общински съветник
ОС-8/04.12.2019   Тихомир Мирчев Общински съвет общински съветник
ОС-9/04.12.2019   Милена Найденова Общински съвет общински съветник
ОС-10/04.12.2019   Цветина Бамбова Общински съвет общински съветник
ОС-11/04.12.2019   Борислав Патарински Общински съвет общински съветник
ОС-12/04.12.2019   Дора Маринова Общински съвет общински съветник
ОС-13/04.12.2019   Цветозар Мичевски Общински съвет общински съветник


 Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1, т.2, т.3  и т.4 от 
Закона за противодействие на корупцията и за  отнемане на незаконно придобито имущество
за кмет на община и кметове на кметства
             
Входящ номер и дата по видове декларации Име, Фамилия Месторабота Длъжност
чл.35, ал1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал1, т.4 от ЗПКОНПИ
ОС-1/05.12.2019 ОС-1/19.11.2019     Борис Нешев Кметство с.Лесидрен Кмет
ОС-2/05.12.2019 ОС-2/19.11.2019     Драгомир Въцов Кметство с.Катунец Кмет
ОС-3/05.12.2019 ОС-3/19.11.2019     Илия Антонов Кметство с.Кирчево Кмет
ОС-4/05.12.2019  предоставя се в КПКОНПИ     Станимир Петков Община Угърчин Кмет
  ОС-4/15.06.2020 ежегодна     Борис Нешев Кметство с.Лесидрен Кмет

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg