Заседания (мандат 2015-2019)

Дата на публикуване: 28.01.2016 16:30
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Предстоящи заседания на Общински съвет:
 
 
 

Покана за единадесетото редовно заседание на ОС - Угърчин, насрочено за 30.08.2016 г. от 10:00 часа

19.09.2016 г. Покана за дванадесетото редовно заседание на ОС - Угърчин, насрочено за 26.09.2016 г. от 11:00 часа

27.09.2016 г. Покана за тринадесетото извънредно заседание на ОС -Угърчин, насрочено за 30.09.2016 г. от 17:00 часа

17.10.2016 г. Покана за четиринадесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 25.10.2016 г. от 13:00 часа

21.11.2016 г. Покана за петнадесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 29.11.2016 г. от 10:00 часа

12.12.2016 г. Покана за шестадесетото редовно заседание на ОС -Угърчин, насрочено за 20.12.2016 г. от 10:00 часа

23.01.2017 г. Покана за седемнадесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 30.01.2017 г. от 10:00 часа

20.02.2017 г. Покана за осемнадестото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 28.02.2017 г. от 10:00 часа

23.03.2017 г. Покана за деветнадесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 30.03.2017 г. от 10:00 часа

20.04.2017 г. Покана да двадесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 27.04.2017 г. от 10:00 часа

22.05.2017 г. Покана за двадесет и първото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 30.05.2017 г. от 10:00 часа

20.06.2017 г. Покана за двадасет и второто редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 28.06.2017 г. от 10:00 часа

20.07.2017 г. Покана за двадесет и третото редовно заседание на ОС-Угърчин,насрочено за 27.07.2017 г. от 10:00 часа

21.08.2017 г. Покана за двадесет и четвъртото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 29.08.2017 г. от 10:00 часа

21.09.2017 г. Покана за двадесет и петото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 28.09.2017 г. от 10:00 часа

24.10.2017 г. Покана за двадесет и шестото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 31.10.2017 г. от 10:00 часа

08.11.2017 г. Покана за двадесет и седмото извъпредно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 10.11.2017 г. от 16:00 часа

21.11.2017 г. Покана за двадесет и осмото редовно заседание на ОС-Угърчин,насрочено за 28.11.2017г. от 10:00 часа

01.12.2017 г. Покана за двадесет и деветото извънредно заседание на ОС-Угърчин,насрочено за 04.12.2017г. от 15:00 часа

08.12.2017 г. Покана за тридесетото редовно заседание на ОС-Угърчин,насрочено за 15.12.2017г. от 10:00 часа

22.01.2018 г. Покана за тридесет и първото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 30.01.2018 г. от 10:00 часа

19.02.2018 г. Покана за тридесет и второто редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 27.02.2018 г. от 10:00 часа

19.03.2018 г. Покана за тридесет и третото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 27.03.2018 г. от 10:00 часа

18.04.2018 г. Покана за тридесет и четвъртото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 25.04.2018 г. от 10:00 часа

21.05.2018 г. Покана за тридесет и петото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 29.05.2018 г. от 10:00 часа

13.06.2018 г. Покана за тридесет и шестото извънредно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 13.06.2018 г. от 17:00 часа

18.06.2018 г. Покана за тридесет и седмото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 26.06.2018 г. от 10:00 часа

23.07.2018 г. Покана за тридесет и осмото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 31.07.2018 г. от 10:00 часа

20.08.2018 г. Покана за тридесет и деветото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 28.08.2018 г. от 10:00 часа

17.09.2018 г. Покана за четиридесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 25.09.2018 г. от 10:00 часа

22.10.2018 г. Покана за четиридесет и първото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 30.10.2018 г. от 10:00 часа

19.11.2018 г. Покана за четиридесет и второто редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 27.11.2018 г. от 10:00 часа

10.12.2018 г. Покана за четиридесет и третото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 18.12.2018 г. от 10:00 часа

21.01.2019 г. Покана за четиридесет и четвъртото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 29.01.2019 г. от 10:00 часа

08.02.2019 г. Покана за четиридесет и петото извънредно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 14.02.2019 г. от 17:00 часа

18.02.2019 г. Покана за четиридесет и шестото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 26.02.2019 г. от 10:00 часа

Мателиали за заседанието на 26.02.2019 г.

20.03.2019 г. Покана за четиридесет и седмото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 28.03.2019 г. от 10:00 часа

Материали за заседанието на 28.03.2019 г.
 
15.04.2019 г. Покана за четиридесет и осмото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено на 23.04.2019г. от 10:00 часа

Материали за заседанието на 23.04.2019 г.

20.05.2019 г. Покана за четиридесет и деветото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 28.05.2019 г. от 10:00 часа

Материали за заседанието на 28.05.2019 г.

17.06.2019 г. Покана за петдесетото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 25.06.2019 г. от 10:00 часа

Материали за заседанието на 25.06.2019 г.

23.07.2019 г. Покана за петдесет и първото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 30.07.2019 г. от 10:00 часа

19.08.2019 г. Покана за петдесет и второто редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 27.08.2019 г. от 10:00 часа

Материали за заседанието на 27.08.2019 г.

19.09.2019 г. Покана за петдесет и третото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 27.09.2019 г. от 10:00 часа 

Материали за заседанието на 27.09.2019 г. 

07.10.2019 г. Покана за петдесет и четвъртото редовно заседание на ОС-Угърчин, насрочено за 15.10.2019 г. от 15:00 часа

Материали за заседанието на 15.10.2019 г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg