Постоянни комисии към Общински съвет-Угърчин

Дата на публикуване: 02.02.2016 15:03

 • 1.Комисия по бюджет, финанси, инвестиционна политика, общинска собственост, европейско сътрудничество и международни връзки:

  Председател:Дора Бечева Маринова
  Секретар:Цветина Руменова Бамбова
  Членове:
  1.Валентин Стайков Вълчев
  2.Цветозар Тихомиров Мичевски
  3.Стефан Данаилов Борисов


 • 2.Комисия по териториално и селищно устройство,благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство:

  Председател:Валентин Стайков Вълчев
  Секретар:Тихомир Кънчев Райновски
  Членове:
  1.Данаил Бориславов Асенов
  2.Борислав Димитров Патарински
  3.Цветозар Тихомиров Мичевски


 • 3.Комисия по законност, нормативна уредба, местно самоуправление, обществен ред:

  Председател:Борислав Димитров Патарински
  Секретар:Адрианка Иванова Добрева
  Членове:
  1.Стефан Бориславов Данаилов
  2.Тихомир Кънчев Райновски
  3.Никола Венелинов Еков


 • 4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, туризъм, социални дейности, младежта и спорта:

  Председател:Стефан Данаилов Борисов
  Секретар:Милена Маринова Найденова
  Членове:
  1.Никола Венелинов Еков
  2.Данаил Бориславов Асенов
  3.Цветина Руменова Бамбова

 • 5.Комисия по разкриване и предотвратяване конфликт на интереси, жалби и сигнали по ЗПКОНПИ:

  Председател:Адрианка Иванова Добрева
  Секретар:Милена Маринова Найденова
  Членове:
  1.Стефан Бориславов Данаилов
  2.Дора Бечева Маринова
  3.Цветозар Тихомиров Мичевски

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg