Наредби

Дата на публикуване: 17.03.2016 17:05
06.06.2022 г. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Угърчин

02.04.2020 г.
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Угърчин (приета на заседание на Общински съвет-гр.Угърчин с Решение №43 от Протокол №5, т.3/31.01.2008 г., изменена  и допълнена с Решение №310, Протокол №19/27.01.2009 г., изменена и допълнена с Решение №519, Протокол №33/23.12.2009 г.; Изменена и допълнена с решение №774, Проткол №47/28.01.2011 г.; изменена и допълнена с Решение №942, Протокол №55/31.08.2011 г.; Изменена и допълнена с решение №676, Протокол №36 от 28.01.2014 г.; Изменена и допълнена с решение №164, Протокол №11/30.08.2016 г.; изменена и допълнена с решение №583, Протокол №44/29.01.2019 г., изм. и допълнена с решение №64/31.03.2020 г. )

01.10.2019 г.
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Угърчин (приета с Решение №133 от 29 май 2008 г. на Общински съвет Угърчин, изменена и допълнена с Решение №61, взето с протокол №5 от 26.02.2016 г., изм. и допълнена с Решение №264, взето с протокол №18 от 28.02.2017 г. изм. и допълнена Решение №300, взето с протокол №20 от 27.04.2017 г. изм. и допълнена Решение №680, взето с протокол №53 от 27.09.2019 г.

02.09.2019 Г.
Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин (приета с Решение №700/28.01.2014 г. на Общински съвет - Угърчин, изменена и допълнена с Решение №485/25.04.2018 г. на Общински съвет - Угърчин, изменена и допълнена с Решение №569/27.11.2018 г. на Общински съвет - Угърчин, изменена и допълнена с Решение №676/27.08.2019 г. по Протокол №52/27.08.2019 г.)

03.06.2019 г.
Наредба за управление на общински горски територии собственаст на община Угърчин (приета с Решение №270/25.09.2012 г. на Общински съвет-Угърчин, изменена и допълнена с Решение №640/28.05.2019 г. на Общински съвет-Угърчин)

08.04.2019 г.
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (приета с решение №163/24.06.2008 година на Общинския съвет - Угърчин, изменена с решение №614 от Протокол №47/28.03.2019г. на Общински съвет - Угърчин.)

04.02.2019 г
. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Угърчин (приета на заседание на Общински съвет-гр.Угърчин с Решение №43 от Протокол №5, т.3/31.01.2008 г., изменена  и допълнена с Решение №310, Протокол №19/27.01.2009 г., изменена и допълнена с Решение №519, Протокол №33/23.12.2009 г.; Изменена и допълнена с решение №774, Проткол №47/28.01.2011 г.; изменена и допълнена с Решение №942, Протокол №55/31.08.2011 г.; Изменена и допълнена с решение №676, Протокол №36 от 28.01.2014 г.; Изменена и допълнена с решение №164, Протокол №11/30.08.2016 г.; изменена и допълнена с решение №583, Протокол №44/29.01.2019 г.)

04.12.2018 г.  Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин (приета с Решение №700/28.01.2014г. изменена и допълнена с Решение № 363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г. на Общински съвет Угърчин, изм. и допълнена с Решение №485/25.04.2018 г. на ОС-Угърчин, изм. и доп. с Решение №569/27.11.2018 г. на ОС-Угърчин)

22.11.2017 г. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Угърчин(приета с решение №125 от 31.05.2016 г., изменена и допълнена с Решение №265 от 28.02.2017 г., изменена и допълнена с Решение №388 от 31.10.2017 г.)


13.09.2017 г. Наредбаза опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин(Приета с решение №674/16.01.2014 г. на Общински съвет-Угърчин, изм. и допълнена с Решение №363/29.08.2017 г. на Общински съвет-Угърчин)


11.08.2017 г. Наредба за управление на общинските пътища в община Угърчин (приета с Решение №266 по протокол №17 от 28.11.2008 г. на Общински съвет-Угърчен, изменена и допълнена с Решение №352 по протокол №23 от 27.07.2017 г.)


12.06.2017 г. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Угърчин (Приета с решение №165 по Протокол №11 от 30.08.2016 г., изм. и допълнена с Решение №320 по Протокол №21 от 30.05.2017 г.)


12.05.2017 г. Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Угърчин (приета с Решение №301, взето с Протокол №20 от 27.04.2017 г.)


12.05.2017 г. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Угърчин(приета с Решение №133 от 29 май 2008 г. на ОС-Угърчин, изменена и допълнена с Решение №61 от 26.02.2016 г., изм. и допълнена с Решение №264 от 28.02.2017 г. на ОС-Угърчин, изм и допълнена с Решение №300, взето с Протокол №20 от 27.04.2017 г.)


28.09.2016 г. Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие в регистър в Община Угърчин (приета с Решение № 201/26.09.2016 г. на Общински съвет-Угърчин)

28.09.2016 г. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Угърчин, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията (приета с Решение №815/24.06.2014 г. изм. и допълнена с Решение 200/26.09.2016 г. на ОС-Угърчин)Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин (приета с Решение №673 от 16.01.2014 г., Протокол №35/16.01.2014 г. на Общински съвет-гр.Угърчин, изменена и допълнена с решение №147/26.07.2016 г., Протокол №10/26.07.2016 г. на ОС-Угърчин.)


Наредба за реда и начина на ползване  на дървесина, добита извън горски фонд (Приета с решение №610/30.04.2010г. на Общински съвет-Угърчин; Изменена и допълнена с решение № 853/19.04.2011г. на Общински съвет-Угърчин)

 
 
 
 
 
• НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА УГЪРЧИН И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС "В"

 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Наредба финансово подпомагане спортни клубове.pdf 8 Изтегли документ с име "Наредба финансово подпомагане спортни клубове.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg