Съветници

Дата на публикуване: 28.01.2016 16:24

Списък на общинските съветници мандат: 2023-2027 г.

по политически партии

 

Партия, коалиция, инициативен комитет

Име, презиме и фамилия на общински съветник

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 1. Иво Асенов Манов
 2. Тихомир Йотов Мирчев
 3. Тихомир Кънчев Райновски

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА –
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 1. Валентин Стайков Вълчев
 2. Никола Венелинов Еков

Движение за права и свободи - ДПС

 1. Добромир Николов Въцов
 2. Георги Николов Вътев

ПП ГЕРБ

 1. Адрианка Иванова Добрева
 2. Венцислав Илиев Ханев
 3. Георги Съев Гачев
 4. Десислав Цанов Митев
 5. Милена Маринова Найденова
 6. Цветозар Тихомиров Мичевски

 

 

 

 


 1. Съветници - Текуща страница
 2. Заседания на постоянните комисии към Общински съвет
 3. Регистър и декларации по ЗПК (Мандат 2023-2027)
 4. Отчет за дейността на Общински съвет (Мандат 2023-2027)
 5. Проекти на нормативни актове (Мандат 2023-2027)
 6. Правилник (Мандат 2023-2027)
 7. Заседания (Мандат 2023-2027)
 8. Протоколи (Мандат 2023-2027)
 9. Отчет за дейността на общински съвет - мандат 2019г.-2023 г.
 10. Протоколи (мандат 2019-2023)
 11. Регистър и декларации по ЗПКОНПИ (мандат 2019-2023)
 12. Заседания (мандат 2015-2019)
 13. Протоколи мандат 2015-2019 г.
 14. Регистър и декларации по ЗПКОНПИ (мандат 2015-2019)
 15. Постоянни комисии към Общински съвет-Угърчин
 16. Проекти на нормативни актове - Мандат 2019-2023
 17. Протоколи(мандат 2007-2011)
 18. Протоколи(мандат 2011-2015)
 19. Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
 20. Предходни мандати
 21. Стратегии, планове, програми
 22. Наредби
 23. Проекти на нормативни документи
 24. Правилник 2015г-2019г.
 25. Председател
 26. Правилник 2011г.-2015г.
 27. Правилник 2019г.-2023г.
 28. Декларации
 29. Декларации
 30. Отчети за дейността на общински съвет мандат 2015-2019
 31. Оспорени решения и Протести на прокуратурата
 32. Заседания (мандат 2019-2023)

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
61% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)
Отчасти :
17% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
62% Complete (success)
Не :
24% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg