Общинска собственост

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:34
Регистър на имотите частна общинска собственост

Регистър на имотите публична общинска собственост

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2016-2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Угърчин за 2016 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Угърчин за 2017г.

Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Угърчин през 2017 г. (приет с Решение №446/27.02.2018 г.)

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Угърчин през 2018 г.

Приложения към Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Угърчин през 2018 г.

Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Угълрчин през 2018 г. (приет с Решение №605/26.02.2019 г.)

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Угърчин през 2019 г. (приета с Решение №587/29.01.2019 г.)

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2020 г. в Угърчин и приложенията към нея -приета с Решение №37 от 30.01.2020 г. на ОС-Угърчин


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg