Горско стопанство

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:34
2016 г.


Годишен план за ползване на дървесина на Община -Угърчин през 2016 г.

График за продажба на дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост

Заповед №678/22.06.2016 г. за открита процедура-търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на прогнозни количества на местни търговци от Обект №1601

Документация за участие

Заповед № 679/22.06.2016 г. за открита процедура- търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1604
Документация за участие

Заповед № 680/22.06.2016 г. за открита процедура- търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1602Документация за участие
Документация за участие

Заповед № 681/22.06.2016 г. за открита процедура- търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1603
Документация за участие

Заповед № 1267/05.10.2016г. за открита процедура-търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1606
Документация за участие

2017 г.

Годишен план за ползване на дървесина Община Угърчин през 2017 г.

14.06.2017 г . График за продажба на дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост

14.06.2017 г. Заповед № 694/14.06.2017 г. за открита процедура – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на прогнозни количества на местни търговци от Обект № 1701, отдел 1100 ”к” имот с кад. № 35331.202.48 в м." Коша гачит " землище с. Каленик и отдел 1114 ”к1”м1” имот с кад. № 75054.819.140 в м. „Гроздовата” землище гр. Угърчин, община Угърчин и документация за участие

14.06.2017 г. Заповед № 695/14.06.2017 г. за открита процедура –търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект, количество и място на извършване на дейността, както следва: Обект № 1702 отдел 1110 „б“ в имот кад. № 75054.56.36, м. „Кайряка-билото“ и отдел 1113 „а“б“г“ в имот с кад. № 75054.819.140 в м. „Гроздовата“, землище гр. Угърчин, община Угърчин и документация за участие

14.06.2017 г. Заповед № 696/14.06.2017 г. за открита процедур –търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект, количество и място на извършване на дейността, както следва: Обект № 1703 отдел 1100 „в“г“ в имот кад. № 35331.202.46;202.48, м. „Коша гачит“, землище на с. Каленик и отдел 1114„в“ в имот с кад. № 75054.819.140 в м. „Гроздовата“, землище гр. Угърчин, община Угърчин и документация за участие

14.06.2017 г. Заповед № 697/14.06.2017 г. за открита процедура –търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект, количество и място на извършване на дейността, както следва: Обект № 1704 отдел 1034 „ч“ш“щ“з“ в имот кад. № 75054.56.36, м. „Кайряка-билото“, землище гр. Угърчин, община Угърчин и документация за участие

14.06.2017 г. Заповед № 698/14.06.2017 г. за открита процедура– открит конкурс за възлагане на дейност с предмет – добив /сеч, извоз, товарене, разтоварване и транспорт/ на дървесина за заведения на бюджетна издръжка към Община гр.Угърчин, обект, количество и място на извършване на дейността, както следва: за обект № 1705, кадастрален № 75054.56.790 в м. „Бекирското”, отдел 1105 „н”, отдел 1110 “е“ имот кад. № 75054.56.36 в м. „Кайряка“ землище гр. Угърчин, отдел № 1090 „а“ с кад. № 35331.203.46 в м. „Дадан“ землище с. Каленик на територията на Община гр.Угърчин и документация за участие


Наименование Брой тегления
годишен план за ползване на дървесина през 2021 г..pdf 563 Изтегли документ с име "годишен план за ползване на дървесина през 2021 г..pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
85% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg