Обявления (2010 г. - 2014 г.)

Дата на публикуване: 04.02.2016 18:30

2014 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-02-08 - Община Угърчин , на основание чл.17,ал.1 и ал.4 и чл. 20 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси./ загл. изм.-ДВ,бр.44 от 2011 год., издадена от Министерство на транспорта и съобщенията , Решения № 61 от Протокол № 4 от 27.01. 2012г. на Общински съвет – Угърчин и Заповед №165 от 08.02. 2012 г. на Кмета на Община Угърчин , ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на обществен превоз на пътници
 
 

2011 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 г.

 
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg