Ползване на земеделските земи

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:59
01.10.2021 г. Заповед №343/01.10.2021 г. относно сключване на договори за едногодишно ползване на земи от общински поземлен фонд, съгласно изискванията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

02.02.2021 г. Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" по чл.37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), относно одобряване разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите

09.10.2020 г. Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2020/2021 г.

03.10.2019 г. Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2019/2020 г.

18.10.2017 г. Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване в землищата на Община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg