Проект"Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Угърчин"

Дата на публикуване: 07.05.2017 17:54

 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9OP001-2.002

 

 

Договор за БФП №: BG05M90PO001-2.002-0292-C01   

Наименование на проекта:„Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в     община Угърчин“

Име на бенефициента: Община Угърчин

Продължителност: 20 месеца

Начало на проекта: дата 20.09.2016 г.

Край на проекта: дата 20.05.2018 г.

Стойност: 288 188.49 лв. в т.ч. 

ЕСФ: 244 961.02 лв.

Национално финансиране: 43 228.42 лв.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
10.05.2018 г. Покана за заключителна пресконференция по проект "Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Угърчин"

Презентацията за изпълнение дейностите по проекта може да изтеглите от тук

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg