Център за обслужване

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:12
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ


сградата на общинска администрация

адрес: 5580, гр.Угърчин, общ.Угърчин, обл.Ловеч, пл.”Свобода” №1 етаж І, офис №101

Работно време от 8.00ч. до 17.00ч.

Телефони:

централа: 06931/21-21

вътрешен 109-офис информация

вътрешен 113-местни данъци такси

всеки работен ден от 8.00ч.-12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.

Страница на Община Угърчин
интернет адрес: ugarchin.acstre.com/assets

Информационни табла:
във фоайето на сградата на Община Угърчин

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
59% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
18% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
61% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
64% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg