Развитие-регион

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:25
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ Програмен период 2007 - 2013 година Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2007 - 2013 г. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район Доклади, отчети, оценки на изпълнението и анализи за програмен период 2007 - 2013 година ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДEН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.) Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2010 г. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2011 г. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2012 г. Програмен период 2014 - 2020 година Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г. Доклади, отчети, оценки на изпълнението и анализи за програмен период 2014 - 2020 година

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg