Развитие-област

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:24
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ


Програмен период 2007 - 2013 година

Областна стратегия за развитие на Област Ловеч 2005 - 2015 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2010-2013 г. (приет на 28.02.2012 г. от Областен съвет за развитие)

Доклади, отчети, оценки на изпълнението и анализи за програмен период 2007 - 2013 година

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област ЛовечПрограмен период 2014 - 2020 година

Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.

Доклади, отчети, оценки на изпълнението и анализи за програмен период 2014 - 2020 година

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
85% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg