Обща информация
Община Угърчин е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление. Орган на изпълнителната власт в общината е кмета на общината и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Община Угърчин се извършват от кмета на общината.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Община Угърчин можете да получите от следните длъжностни лица:

Мария Динова – Заместник-кмет на община, тел. 06931/21-21, вътр. 110

Росица Димитрова – Юрист, тел. 06931/21-21, вътр. 111

Данни за кореспонденция с Община Угърчин във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. Угърчин, 5580
пл. „Свобода” № 1
Факс: 06931/20-14
Eлектронна поща: obshtina@ugarchin.com
Официална страница на Община Угърчин в интернет: ugarchin.bg
Работно време: 08.00 – 17.00 ч.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg