Обща информация

Дата на публикуване: 05.02.2016 14:37
Община Угърчин е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление. Орган на изпълнителната власт в общината е кмета на общината и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Община Угърчин се извършват от кмета на общината.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от Община Угърчин можете да получите от следните длъжностни лица:

Мария Динова – Заместник-кмет на община, тел. 06931/21-21, вътр. 110

Росица Димитрова – Юрист, тел. 06931/21-21, вътр. 111

Данни за кореспонденция с Община Угърчин във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. Угърчин, 5580
пл. „Свобода” № 1
Факс: 06931/20-14
Eлектронна поща: obshtina@ugarchin.com
Официална страница на Община Угърчин в интернет: ugarchin.bg
Работно време: 08.00 – 17.00 ч.

  1. Обща информация - Текуща страница
  2. Вътрешни правила

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg