Добре дошли
25.02.2020
Обявление на основание чл.26, ал.2 и чл.28 от ЗНА
На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на общинска програма за енергийна ефективност за периода 2020-2023 година (приета 2004г., актуализирана с Решение № 608 от 30 04.2010г. на Общински съвет Угърчин по Протокол №37/ 30.04.2010г.).     Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 25.02.2020 г.     Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 25.03.2020 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com. Уведомление...

21.02.2020
Информация от ЧЕЗ Разпределение България за осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 декември 2019 г., включително:Община Угърчин: На 24.02.2020 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Сопот, Общ. Угърчин:   Аврамовска  6,7,3,25, Димитър Пъшков  85,134,133,81,164,69,95,72,70,99,73,169,61 ТП2,88,68,55,157,138,139,97,86,82,84,98,103,79,83,100,109,91,161,165,57,140,110,132,45,93,1,136,56,61,102,167,107,137,195,104,65,163, Ендешка  2, Ланзовица  3,1, Николовска  7,10,2,12,5,1,6, Последна Поляна  , Радковец  25,2,1,4,19, УПИ Іі-346 ...

17.02.2020
Обявление на основание чл.26, ал.2 и чл.28 от ЗНА
На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Краткосрочна програма на Община Угърчин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023 година (приета с Решение № 355 от 22 януари 2013 г. на Общински съвет Угърчин по Протокол №18/ 22.01.2013г.).   Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 17.02.2020 г.   Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 17.03.2020 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и...

10.02.2020
Информация от ЧЕЗ Разпределение България за осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването
    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага                  да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването На 11.02.2020 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Славщица:  Александър Стамболийски 5, 9, 8, 14, 7, 1, 12, 6, Балканска 3, 2, 1, 6, 5, Васил Левски 3, Георги С.Раковски...

29.01.2020
ОБЯВА
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ   ОФИС ЗА  ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН                                         Със заповед  №ОХ- 28/13.01.2020г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   38 / ТРИДЕСЕТ И ОСЕМ /  ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ - гарнизон ПЛОВДИВ , за  приемане  на военна служба  на български граждани,  завършили  граждански средни или висши  училища в  страната и  в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на изискванията на чл.141 ал.6 от ЗОВС на РБ – не по-възрастни от 41 години.    Срок за подаване...

29.01.2020
ОБЯВА
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИН   Със заповед № ОХ- 18/09.01.2020г.на Министъра на отбраната на Република България са обявени  БРОЙ МЕСТА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.Прием на документи на кандидат-курсанти за участие в ранен прием, редовен прием и кандидат-студентите полагащи общообразователен тест е както следва:      НВУ ,, Васил Левски ”-гр. Велико Търново ранен прием /курсанти/ 06.01.2020г.-13.03.2020г. редовен прием/курсанти/ и кандидат-студенти 06.01.2020г.-12.06.2020г.      ВВВУ ,, Георги Бенковски ”-гр. Долна Митрополия ранен прием /курсанти/ 20.01.2020г.-13.03.2020г. редовен прием/курсанти/ и кандидат-студенти 20.01.2020г.-12.06.2020г.     ВВМУ ,, Никола Йонков Вапцаров ”-гр. Варна ранен прием /курсанти/ 06.01.2020г.-27.03.2020г. редовен...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg