Добре дошли
17.10.2018
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В АСъс заповед № ОХ- 787/25.09.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  50 / ПЕТДЕСЕТ / вакантни  длъжности за приемане на военна служба на лица , завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,  във военно формирование от състава на Съвместното командване на силите – гарнизон София . Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години , а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години към датата на подписване...

15.10.2018
ОБЯВА
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, Община Угърчин публикува 11 броя заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Угърчин, Ловешка област.Заповедите  могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

09.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Изграждане на свинекомплекс» в ПИ №68076.241.54, местността «Горунака», землището на с. Сопот, общ. Угърчин.   В ПЕРИОДА ОТ 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 09.10.2018Г. ДО  22.10.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен...

27.09.2018
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А       Със заповед № ОХ- 731/30.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  4 / ЧЕТИРИ  / вакантни  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора.    Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба.   Срок за...

14.09.2018
"Да изчисти България за един ден"
Скъпи съграждани, Общинска администрация Ви призовава за поредна година да се включите в еко инициативата „ Да изчистим България за един ден“ Тя ще се проведе на 15 септември 2018г.  Нека всеки от нас се присъедини към инициативата и избере мястото за почистване или почисти прилежащите площи около дома си.  В деня на чистенето доброволците могат да получат чували и ръкавици пред сградата на общината или съответното кметство. Отпадъците ще бъдат събрани и извозени в края на деня с камион на общината до Регионалното депо – Ловеч. От всички нас зависи Община Угърчин да бъде чиста и приветлива! Станимир Петков Кмет на Община Угърчин    

29.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Технически проект за обект АМ „Хемус“ - Етап 1 в участъци: Участък I - от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 15.26 км; Участък II- от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 - км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg