Добре дошли
14.09.2018
"Да изчисти България за един ден"
Скъпи съграждани, Общинска администрация Ви призовава за поредна година да се включите в еко инициативата „ Да изчистим България за един ден“ Тя ще се проведе на 15 септември 2018г.  Нека всеки от нас се присъедини към инициативата и избере мястото за почистване или почисти прилежащите площи около дома си.  В деня на чистенето доброволците могат да получат чували и ръкавици пред сградата на общината или съответното кметство. Отпадъците ще бъдат събрани и извозени в края на деня с камион на общината до Регионалното депо – Ловеч. От всички нас зависи Община Угърчин да бъде чиста и приветлива! Станимир Петков Кмет на Община Угърчин    

13.09.2018
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А       Със заповед № ОХ- 673/14.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  204 / ДВЕСТА И ЧЕТИРИ / войнишки  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните:     СОФИЯ,ПЛЕВЕН,КАРЛОВО,КАЗАНЛЪК,БЛАГОЕВГРАД,ВРАЦА,СЛИВЕН,СВОБОДА,БЕЛЕНЕ,        СМОЛЯН и ПЛОВДИВ       Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години.  Срок за подаване на заявленията във...

29.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Технически проект за обект АМ „Хемус“ - Етап 1 в участъци: Участък I - от км 87+800 до пресичането с път III-307 (край на км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 15.26 км; Участък II- от края на пътен възел „Дерманци“ (след пресичане с път III-307 - км 103+060) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел...

09.08.2018
Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч
На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ със Заповед №РД-04-190/30.07.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" Ловеч са определени състави на комисии по землища на Община Угърчин със задача: да ръководят сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви  за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година.Заповед № РД-04-190/30.07.2018 г. и график за сключване на споразумения по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

03.08.2018
ОБЯВА
Уведомяваме Ви, че ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД има следното инвестиционно предложение: Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Плевен и Ловеч.С пълния текст на предложението можете да се запознаете тук

01.08.2018
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка " ОС БЕГЛЕЖ- КВ ДЕРМАНЦИ- КВ БАТУЛЦИ -КВ КАЛУГЕРОВО"С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg