Добре дошли

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
14.08.2017
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица рзавършили...

ОБЯВА -Областна дирекция Земеделие
08.08.2017
С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Началник отдел "Развитие и инвестиции"
08.08.2017
На основание Заповед № 876/08.08.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
12.07.2017
С обявата може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА
04.07.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
30.06.2017
С пълния текст на обявите може да се запознаете тук

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg