Добре дошли

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
12.07.2017
С обявата може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА
04.07.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
30.06.2017
С пълния текст на обявите може да се запознаете тук

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
26.06.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност...

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Угърчин за 2016 г.
12.06.2017
На основание чл. 140 ал.1 и ал.4 от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
31.05.2017
О Б Я В А Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България сa обявени 2 / две / вакантни длъжности за...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg