Добре дошли

Военно окръжие II степен-Ловеч
19.10.2017
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А Със заповеди на министъра на отбраната на Република България са обявявeни: 1.№ ОХ-1012/28.09.2017...

Съобщение
18.10.2017
Заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и порзването на земеделските земи на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч за разпределение на масивите за...

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжност: Главен експерт "Общинска собственост"
02.10.2017
На основание Заповед № 1036/02.10.2017 год. на кмета на Община Угърчин и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 4...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
27.09.2017
О Б Я В А Със заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 188 вакантни длъжности, които следва да се...

Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
26.09.2017
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност...

Обява Военно окръжие II -степен Ловеч
14.08.2017
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявeни 50 вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица рзавършили...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
Да
Не
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg