Околна среда

Дата на публикуване: 12.02.2018 10:54
1. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
1.1. Документи
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Угърчин (по чл. 62, ал. 10 на ЗУТ)

1.2. Лечебни растения
Заповед №137/07.06.2019 г. за забраняване брането на липов цвят без издадено актуално Позволително за ползване на лечебни растения.
Заповед №201/22.06.2020 г. за забраняване брането на липов цвят без издадено актуално Позволително за ползване на лечебни растения.
Заповед №203/08.06.2021 г. за забраняване брането на липов цвят без издадено актуално Позволително за ползване на лечебни растения.

 
Предварителен проект на ресурсите и възможностите за ползване на Лечебни растения от територията на Община Угърчин, област Ловеч

2. ЧИСТОТА
2.1. Заповед №114/19.10.2017 г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2018 г.

Заповед №572/19.10.2018 г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2019 г.

Заповед №275/22.10.2019 г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2020 г.

Заповед №328/19.10.2020 г. за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбиране и сметоизвозване за гр.Угърчин и 10-те населени места на Община Угърчин през 2021 г.


2.2. График почистване

Графици за почистване по години

График за почистване през 2020 г.

График за почистване през 2019 г.

График за почистване през 2018 г.


2.3 Заповед №195/16.02.2018г.

2.4 Заповед №210/21.02.2018г.

2.5 Заповед №45/19.02.2019 г. за определяне на постоянно действаща комисия за контрол  и спазване на изискванията на ЗУО, ЗООС, ЗВ, ЗЛР, ЗП, ЗОСИ, ЗСПЗЗ, ЗЗЖ, ЗВМД, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове

2.6 Заповед №55/05.02.2020 г. за определяне на постоянно действаща комисия за контрол и спазване на изискванията на ЗУО, ЗООС, ЗВ, ЗЛР, ЗП, ЗОСИ, ЗСПЗЗ, ЗЗЖ, ЗВМД, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове

2.7 Заповед №56/05.02.2020 г. 

3. РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
3.1 Протоколи от общото събрание

3.2 Протокол №15/28.01.2020 г. от оперативно заседание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч"

4. Кампания "Да изчистим България заедно" 2019г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg