Полезни съвети

Дата на публикуване: 25.07.2016 13:45

Допълнителни правила на състезанието

  • Собствениците носят отговорност за всички щети нанесени от техните кучета.

  • Хапещи кучета задължително се водят с намордник, който се сваля преди / непосредствено/ влизането на кучето в състезателния ринг.

  • Забранена е проявата на агресия в изложбения ринг или поощрението на такава.

  • Съдията има право да отстрани всяко куче проявило агресия към него, член на екипа или към друг участник, както и собственик / изложител / влязъл в некоректен спор с него. Каталожния номер трябва да бъде носен, така че да се вижда от съдията и длъжностните лица. Оценяването и класирането е неоспоримо в изложбения ринг.


  1. Полезни съвети - Текуща страница
  2. Програма
  3. Условия
  4. Регистрация на участниците

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg