ИЗБОРИ за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

Дата на публикуване: 19.05.2021 15:46
05.07.2021 Заповед №242/05.07.2021 г. относно осигуряване нормално протичане на предстоящите избори за народни представители на  11 юли 2021 година

30.06.2021 г. Съобщение относно провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижната секционна избирателна комисия на територията на Община Угърчин за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 година

30.06.2021 г. Съобщение до гражданите относно провеждане на демонстрационно пробно гласуване в населените места, в които ще има гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

29.06.2021 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. -Община Угърчин

29.06.2021 г. График на заявените предизборни мероприятия на територията на община Угърчин, във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.

14.06.2021 г. Покана от Кмета на Община Угърчин за провеждане на консултации на 21.06.2021 г. от 14:30 за сформиране на състав на подвижна секционна избирателна комисия №113600014 с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.
Приложения:
ОБРАЗЕЦ - Предложение за състав на ПСИК
ОБРАЗЕЦ - Списък на резервни членове на ПСИК

14.06.2021 г. Заповед №212/14.06.2021 г. относно образуване на секция на територията на Община Угърчин за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година и утвърждаване на номерация, обхват и адрес

08.06.2021 г. 
Заповед №200/07.06.2021 г. относно определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на открито във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година 

08.06.2021 г. Заповед №199/07.06.2021 г. относно определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на закрито във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

08.06.2021 г. Заповед №198/07.06.2021 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година 


СЪОБЩЕНИЕ

Относно:  Заявления за гласуване в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

     Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 година избори за народни представители за   Народно събрание в стая № 107 в сградата на Община Угърчин, по електронен път, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Угърчин: https://auslugi.com/public/home/ugarchin/index, както и в кметствата и кметските наместничества в Община Угърчин,  ще се подават заявления, правят  справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

     1.В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г. до 17,00 ч., включително кандидатите за

народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-НС), по чл. 34, ал. 1-4 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

  1. В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г., до 17,00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
  1. В периода от 31.05.2021 г. до 26.06.2021 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито

постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането (Приложение № 12-НС), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на заявителя и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

  1. 4. В периода от 31.05.2021 г. до 03.07.2021 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация, по образец. Заявлението (Приложение № 8-НС), по чл. 43, ал. 1, изр. първо от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.
  1.   От 26.06.2021 г. до 05.07.2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 26.06.2021 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявяват това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 14-НС), чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

   
Заявленията може да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Угърчин, Рубрика: „Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година“ и изпратени на e-mail: kevreva@b-trust.org.27.05.2021 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

27.05.2021 г. Покана от Кмета на Община Угърчин за провеждане на консултации на 01.06.2021 г. от 14:00 ч. за сформиране на състав на СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 45-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени
ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБРАЗЕЦ - Предложение за състав на СИК
ОБРАЗЕЦ - Списък на резервни членове на СИК

19.05.2021 г. 
Заповед №179/19.05.2021 г. относно определяне на местата на избирателните списъци в Община Угърчин по секции и населени места

19.05.2021 г. Заповед №178/18.05.2021 г. относно образуване на избирателни секции на територията на Община Угърчин и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес във връзка с произвеждане избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година

Наименование Брой тегления
Заповед обществен ред и алкохол.pdf 1275 Изтегли документ с име "Заповед обществен ред и алкохол.pdf"
Съобщение_обучение_СИК.doc 1419 Изтегли документ с име "Съобщение_обучение_СИК.doc"
Съобщение_пробно гласуване.doc 978 Изтегли документ с име "Съобщение_пробно гласуване.doc"
fpzalns_11-36-00.txt 1316 Изтегли документ с име "fpzalns_11-36-00.txt"
график предизборни срещи.docx 1103 Изтегли документ с име "график предизборни срещи.docx"
Покана консултации_ПСИК.doc 1593 Изтегли документ с име "Покана консултации_ПСИК.doc"
Предложение за ПСИК бланка.xls 1212 Изтегли документ с име "Предложение за ПСИК бланка.xls"
Списък резерви ПСИК бланка.xls 1498 Изтегли документ с име "Списък резерви ПСИК бланка.xls"
Заповед_212 ПСИК увреждания.pdf 1262 Изтегли документ с име "Заповед_212 ПСИК увреждания.pdf"
заповед №199 07.06.2021 г..pdf 1415 Изтегли документ с име "заповед №199 07.06.2021 г..pdf"
Заповед №200 07.06.2021 г..pdf 1291 Изтегли документ с име "Заповед №200 07.06.2021 г..pdf"
Заповед №198 07.06.21.pdf 1736 Изтегли документ с име "Заповед №198 07.06.21.pdf"
Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1.doc 1451 Изтегли документ с име "Prilojenie N 8-НС-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki-chl 43 al.1.doc"
Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1.doc 1126 Изтегли документ с име "Prilojenie N 12-НС-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl 39 al 1.doc"
Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4.doc 1065 Изтегли документ с име "Prilojenie N 18-НС-Zaiavlenie-deklaratsiya za glasuvane na drugo miasto-chl 34 al 1 2 3 i 4.doc"
Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.doc 1305 Изтегли документ с име "Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutiya.doc"
fspns_11-36-00-000 (1).txt 791 Изтегли документ с име "fspns_11-36-00-000 (1).txt"
Списък резерви СИК бланка 11.07.21.xls 609 Изтегли документ с име "Списък резерви СИК бланка 11.07.21.xls"
Предложение за СИК бланка 11.07.21.xls 735 Изтегли документ с име "Предложение за СИК бланка 11.07.21.xls"
Покана консултации СИК 01.06.2021.pdf 1120 Изтегли документ с име "Покана консултации СИК 01.06.2021.pdf"
Заповед избирателни списъци.pdf 1002 Изтегли документ с име "Заповед избирателни списъци.pdf"
Заповед_СИК 11.07.21.pdf 1654 Изтегли документ с име "Заповед_СИК 11.07.21.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg