Възлагане на дейности в горски територии


23.12.2015
Утвърден годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд през 2016г.

22.10.2015
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект №1505

22.10.2015
Утвърден график за провеждане на процедура: търг с тайно наддавене - Обект №1505

26.08.2015
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1506

07.08.2015
Открита процедура за възлагане на дейности в горски територии общинска собственост - Обект № 1505

07.08.2015
Утвърден график за провеждане на процедура: търг с тайно наддавене - Обекти №, 1505

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg