002/30.09.2014г.(УИН 00340-2012-0004)

Дата на публикуване: 19.02.2016 11:09
Възложител: Община Угърчин
Отрита процедура
Статус: възложена-частично изпълнена
Обект на поръчката: доставка
Описание: Доставка на хляб и хранителни продукти за домашните социални патронажи, финансирани от бюджета на община Угърчин по 5/пет/самостоятелно обособени позиции.
Позиция №1 Хляб и хлебни изделия;
Позиция №2 Месо и месни продукти,риба и рибни продукти;
Позиция №3 Мляко,млечни продукти и яйца;
Позиция №4" Захар и захарни изделия,варива,пакетирани стоки и подправки. Други хранителни продукти и нехранителни стоки;
Позиция №5 Плодове и зеленчуци- пресни и консервирани.
Количествата се променят в зависимост от броя на хранещите се и се определят с предварителна седмична заявка. Количествата, посочени в обособените позиции са приблизителни и възложителят си запазва правото да увеличава или да намалява количеството. Количеството на доставките не може да надвишава средствата, отпуснати от общинския бюджет за финансовата година

Срок за получаване на документацията за участие: 17.00 часа на 24.01.2013г.

Краен срок за подаване на оферти: 16.00 часа на 02.02.2013г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка с открита процедура:
Съгласнсо посочените в обявлението за обществена поръчката изисквания

*Лица за контакти: Цвятко Христов

12.12.2012г.

** Документация за участие и информация можете да получите на място.
Може да следите и за публикуването им на настоящата страница !!!


***Стойността на документацията за участие е 12.00 лева.

Сумата може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документацията за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината:
БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин,
IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000

- 30.09.2014г. -
Наименование на изпълнителя:

- за обособена позиция 4: "ИНТЕР" ЕООД
Дата на сключване на договора: 17.04.2013г.
Срок на действие на договора: 3 години
Първоначална стойност на договора: не обявена
Крайна обща стойност на договора: 68 717.75 лв. с ДДС

- за обособена позиция 2, 3 и 5: "СТЕЛИТ 1" ЕООД
Дата на сключване на договора: 23.04.2013г.
Срок на действие на договора: 3 години
Първоначална стойност на договора: не обявена
Крайна обща стойност на договора: 220463.60 лв. с ДДС

- за обособена позиция 1: "НАНКОВ-932-НН" ЕООД
Дата на сключване на договора: 23.04.2013г.
Срок на действие на договора: 3 години
Първоначална стойност на договора: не обявена
Крайна обща стойност на договора: 65383.00 лв. с ДДС

- 03.11.2014г. -
Договор №23-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113

- 03.11.2014г. -
Договор №25-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №25-113

- 03.11.2014г. -
Договор №28-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
1. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
2. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
3. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 19.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 19.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №25-113
- 19.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 20.01.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 20.01.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №25-113
- 20.01.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 05.02.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 05.02.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №25-113
- 05.02.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 12.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 12.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №25-113
- 19.03.2015г. -
Допълнително споразумение по договор №25-113
- 20.03.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №25-113
- 31.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор за обществена поръчка №25-113
- 02.04.2015г. -
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка №25-113
- 15.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 15.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 18.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 18.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 10.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 10.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 06.07.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 06.07.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 13.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 13.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 10.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 10.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 10.11.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 10.11.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 11.12.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 11.12.2015. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 13.01.2015. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №23-113
- 13.01.2015. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-113
- 19.02.2016г. -
- 19.02.2016г. -
-18.03.2016 г.-
-18.03.2016г.-
-07.04.2016-
-07.04.2016-
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №23-113
-09.05.2016-
Допълнително споразумение към договор №28-113
-09.05.2016-
Допълнително споразумение към договор № 23-113
-20.05.2016-
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №23-113
-20.05.2016-
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договор №28-113
-15.06.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №23-113
-15.06.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №28-113
-08.07.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №23-113
-08.07.2016-
Информация за датата,основанието и размера на извършените плащания по договор №28-113
-18.07.2016-
Информация за изпълнен договор №23-113 за възлагане на обществена поръчка
-18.07.2016-
Информация за изпълнен договор №28-113 за възлагане на обществена поръчка
-18.07.2016-
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №23-113
-18.07.2016-
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №28-113На основание чл.22б,ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 18.07.2017г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg