ИЗБОРИ за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Дата на публикуване: 08.08.2022 15:16

 21.09.2022 г.  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите занародни представители на 2 октомври 2022 г.(чл.39, ал.1 ИК)

21.09.2022 г.                                                                                                                                                                                                    СЪОБЩЕНИЕ
 
 
Община Угърчин съобщава, във връзка с Решение № 85-НС / 19.09.2022 година на РИК - Ловеч на 28.09.2022 г. (сряда) от 14.00 часа в салона на Читалище “Вълчо Русковски-1894” град Угърчин, представители на Районна избирателна комисия Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижната секционна избирателна комисия на територията на Община Угърчин за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 година.
Присъствието на всички членовете на СИК е задължително. Представителите на местните представителства на всички политическите партии и коалиции от партии, които имат членове в СИК / ПСИК имат задължението да уведомят своите представители,  включени в съставите на СИК / ПСИК  за предстоящото обучение.
Съобщението да бъде поставено на видно място в сградата на общината, в сградите на всички кметства и населени места и обявено на интернет страницата на Община Угърчин.
 


12.09.2022 г. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ (СУЕМГ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.
 
ОБЩИНА УГЪРЧИН  И РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ
 
ОРГАНИЗИРАТ
 
Демонстрационни пробни гласувания във всички населени места на територията на Община Угърчин, в които ще се гласува с машини в изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г., както следва:

 

 

Дата

Час

Населено място

Отговорник РИК Ловеч

27.09.2022 г.

/вторник/

10:00 ч. – 16.00 ч.

Гр. Угърчин, пл. „Свобода“№ 2 /клуб на пенсионера/

Любен Иванов Раев

27.09.2022 г.

/вторник/

10:00 ч. – 16:00 ч.

Гр. Угърчин, ул. „Свобода“№ 8 /Читалище „Вълчо Русковски – 1894“/

 

Анна Дочева Михайлова

27.09.2022 г.

/вторник/

09:00 ч. – 12:30 ч.

С. Лесидрен, читалище „Въло Радев – 1923“ – с. Лесидрен, ул. „Стара планина“№ 108

 

 

Зюлейха Мустафова Терзиева

27.09.2022 г.

/вторник/

13:00 ч. – 16:00 ч.

С. Кирчево, Салон на кметството


09.09.2022 г. Покана от Кмета на Община Угърчин за провеждане на консултации на 12.09.2022 г. от 14:00 за сформиране на състав на подвижна секционна избирателна комисия №113600014 
Приложения:
ОБРАЗЕЦ - Предложение за състав на ПСИК
ОБРАЗЕЦ - Списък на резервни членове на ПСИК

09.09.2022 г. Заповед №293/09.09.2022 г. относно образуване на секция на територията на Община Угърчин за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година и утвърждаване на номерация, обхват и адрес

29.08.2022 г. Заповед №257/25.08.2022 г. относно определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на открито във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 година

29.08.2022 г. Заповед №256/25.08.2022 г. относно определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на закрито във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 година

29.08.2022 г. Заповед №255/25.08.2022 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година 

18.08.2022 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

17.08.2022 г. 
Покана от Кмета на Община Угърчин за провеждане на консултации за сформиране на състав на СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБРАЗЕЦ - Предложение за състав на СИК
ОБРАЗЕЦ - Списък на резервни членове на СИК

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Справки и корекции по избирателните списъци и заявления за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година

     Във връзка с насрочените на 2 октомври 2022 година избори за народни представители, ще се правят справки, корекции и промени в избирателните списъци по електронен път и Центъра за административно обслужване или стая № 107 – отдел ГРАО и архив, намиращи се на първия етаж в сградата на Община Угърчин, както и в кметствата и кметските наместничества в общината. Заявените справки, корекции и промени в избирателните списъци ще се извършват в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

     1.Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес в срок до 17.09.2022 година.

     Приложение № 25-НС (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

  1. 2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник не по-късно от 14 дни преди изборния ден – в срок до 17.09.2022 година.

      Приложение № 21-НС (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

    

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец в срок до 17.09.2022 година или в срок до 26.09.2022 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

      Приложение № 67-НС (чл. 37, ал. 1 и ал. 2 ИК)

    

  1. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано в срок до 24.09.2022 година.

      Приложение № 17-НС (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

  1.   Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и приложени документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

      Приложение № 18-НС (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл.243 и чл. 251 ИК)

     Приложение № 19-НС (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл.39, ал. 2 ИК)

   Приложение № 20-НС (чл. 39, ал. 2 - 6 ИК)

Заявленията може да подадете:

    Лично  в Центъра за административно обслужване или в отдел ГРАО и архив от 08.00 часа до 17.00 часа и чрез електронно заявление.10.08.2022 г. Заповед №235/09.08.2022 г. относно определяне на местата на избирателните списъци в Община Угърчин по секции и населени места

08.08.2022 г. Заповед №232/08.08.2022 г. относно образуване на избирателни секции на територията на Община Угърчин и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес във връзка с произвеждане избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 година

Наименование Брой тегления
fpzalns_11-36-00(1).txt 3 Изтегли документ с име "fpzalns_11-36-00(1).txt"
Списък резерви ПСИК бланка (1).xls 0 Изтегли документ с име "Списък резерви ПСИК бланка (1).xls"
Заповед №293 от 09.09.2022.pdf 2 Изтегли документ с име "Заповед №293 от 09.09.2022.pdf"
Покана 4525 от 09.09.2022.pdf 4 Изтегли документ с име "Покана 4525 от 09.09.2022.pdf"
Предложение за ПСИК бланка (1).xls 1 Изтегли документ с име "Предложение за ПСИК бланка (1).xls"
Заповед предизборни прояви на закрито.doc 10 Изтегли документ с име "Заповед предизборни прояви на закрито.doc"
Заповед предизборни прояви на открито.doc 11 Изтегли документ с име "Заповед предизборни прояви на открито.doc"
Заповед агитационни материали.doc 8 Изтегли документ с име "Заповед агитационни материали.doc"
fspns_11-36-00-000 (1).txt 22 Изтегли документ с име "fspns_11-36-00-000 (1).txt"
Списък резерви СИК бланка.xls 8 Изтегли документ с име "Списък резерви СИК бланка.xls"
Предложение за СИК бланка.xls 23 Изтегли документ с име "Предложение за СИК бланка.xls"
Покана консултации СИК.doc 28 Изтегли документ с име "Покана консултации СИК.doc"
Prilozenie+N+20-НС+-+Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc 12 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+20-НС+-+Zayavlenie+izkluchvane+spisak+zalicheni-chl+39+al+2.doc"
Prilozenie+N+67-НС+-+Zayavlenie+glasuvane+PSIK.doc 15 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+67-НС+-+Zayavlenie+glasuvane+PSIK.doc"
Prilozenie+N+21-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc 22 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+21-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1.doc"
Prilozenie+N+25-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3+4.doc 11 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+25-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3+4.doc"
Prilozenie+N+17-НС+-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+1.doc 8 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+17-НС+-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+1.doc"
Prilozenie+N+18-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4.doc 5 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+18-НС+-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4.doc"
Prilozenie+N+19-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc 11 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+19-НС+-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2.doc"
Заповед избирателни списъци.doc 17 Изтегли документ с име "Заповед избирателни списъци.doc"
Заповед_СИК.doc 21 Изтегли документ с име "Заповед_СИК.doc"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg