Данни за администратора
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ: ОБЩИНА УГЪРЧИН
АДРЕС: гр.УГЪРЧИН 5580, ПЛ."СВОБОДА" №1
ЕЛ.ПОЩА: obshtina@ugarchin.com
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg