Архив по НВМОП - 2014 г.

Открит конкурс по НВМОП-публикация 18.01.2012г. на портала на АОП
01.10.2014
“Почистване и укрепване коритото на р.Каменица, гр.Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км 2+109.71.Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени.”

Открит конкурс по НВМОП-публикация 27.12.2011г. на портала на АОП-Прекратена
01.10.2014
Описание: Консултантската услуга, предмет на поръчката, включва осъществяване функциите на организация и управление на проекта

Открит конкурс по НВМОП-публикация 16.11.2011г. на портала на АОП
01.10.2014
Описание: Изграждане на ВВМ по посочените улици.
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Лесидрен, община Угърчин

Открит конкурс по НВМОП-публикация 18.07.2014г. на портала на АОП
01.10.2014
Зимно поддържане на общински пътища в община Угърчин през зимния експлоатационен сезон 2011-2012 г.

Открит конкурс по НВМОП-публикация 23.06.2011г. на портала на АОП
01.10.2014
Доставка на течни горива в т.ч. безоловен бензин А95Н и дизелово гориво за МПС

Открит конкурс по НВМОП-публикация 11.03.2014г. на портала на АОП
01.10.2014
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по улици в гр.Угърчин, по три обособени позиции.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg