Избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Дата на публикуване: 20.09.2021 15:38
20.10.2021 г. Покона за провеждане на консултации с представители на политическите партии за попълване състава на ПСИК
Образец на предложение за състав на ПСИК
Образец на списък с резервни членове


С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци по електронен път и Центъра за административно обслужване или стая № 107 – отдел ГРАО и архив, намиращи се на първи етаж  в сградата на Община Угърчин, както и в кметствата и кметските наместничества от общината. Заявления, справки, корекции и промени ще се извършват в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

  1. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянен адрес в срок до 30.10.2021 година.

       (Приложение № 34-ПВР/НС, чл. 34, ал. 1-4  и чл.114, ал. 3 от ИК)

 

  1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 година.

      (Приложение № 30-ПВР/НС, чл. 36, ал.1, ал.3 и ал.4 от ИК)

 

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец в срок до 30.10.2021 годинаили в срок до 08.11.2021 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

      (Приложение № 39-ПВР/НС, чл.37, ал.1 и ал.2 от ИК)

 

 

  1. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 06.11.2021 година.

      (Приложение № 26-ПВР/НС, чл.43, ал. 1, ал. 2 от ИК)

 

  1. Вписаните в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянен адрес могат да подадат заявление за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

       (Приложение № 27-ПВР/НС  и Приложение № 28--ПВР/НС)

 

 

Заявленията можете да подавате:

Лично в Центъра за административно обслужване или отдел ГРАО и архив  от 8.00   часа до 17.00 часа.

По ел. поща на адрес: kevreva@b-trust.org

 
14.10.2021 г. Заповед №359/14.10.2021 г. относно определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на открито във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

14.10.2021 г. Заповед №358/14.10.2021 г. относно определяне на реда и начина за организиране на предизборни прояви на територията на Община Угърчин на закрито във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

14.10.2021 г. Заповед №356/12.10.2021 г. относно 
условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година.

14.10.2021 г. Заповед №355/12.10.2021 г. относно образуване на секция на територията на Община Угърчин за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
01.10.2021 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

01.10.2021 г. Покана за провеждане на консултации с представителите на политическите партии за сформиране състав на СИК
Образец на предложение за състав на СИК
Образец Списък резервни членове

29.09.2021 г. Заповед №328/21.09.2021 г. относно определяне местата на избирателните списъци в Община Угърчин по секции и населени места

20.09.2021 г. Заповед №322/17.09.2021 г. относно Образуване на избирателни секции на територията на Община Угърчин и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес във връзка с произвеждане избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Наименование Брой тегления
Списък резерви ПСИК бланка.xls 3 Изтегли документ с име "Списък резерви ПСИК бланка.xls"
Предложение за ПСИК бланка.xls 4 Изтегли документ с име "Предложение за ПСИК бланка.xls"
POKANA 5543_19102021.pdf 4 Изтегли документ с име "POKANA 5543_19102021.pdf"
Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+39-ПВР-НС+Zayavlenie+glasuvane+ПСИК-ЕС.doc"
Prilozenie+N+27-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4-ЦГ.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+27-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+v+izb+spisak-po+chl.+27,+al.+3+i+4-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+26-ПВР+НС-+Zayavlenie+za+otstranyavane+nepalnoti+i+greshki+chl+43+al+ЙГ.doc"
Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+30-ПВР+НС-+Zayavlenie+vpisvane+nastoyasht+adres-chl+36+al+1-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+28-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2-ЦГ.doc 3 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+28-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+po+chl.+315+al.+2-ЦГ.doc"
Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc 4 Изтегли документ с име "Prilozenie+N+34-ПВР+НС-+Zayavlenie-deklaracia+za+izdavane+na+udostoverenie+za+glasuvane+drugo+miasto-chl+34+al+1+2+3-ЦГ.doc"
Заповед предизборни прояви на открито (1).doc 6 Изтегли документ с име "Заповед предизборни прояви на открито (1).doc"
Заповед предизборни прояви на закрито (1).doc 4 Изтегли документ с име "Заповед предизборни прояви на закрито (1).doc"
Заповед_ПСИК увреждания (1).doc 4 Изтегли документ с име "Заповед_ПСИК увреждания (1).doc"
Заповед агитационни материали (1).doc 5 Изтегли документ с име "Заповед агитационни материали (1).doc"
fspprns_11-36-00-000.txt 4 Изтегли документ с име "fspprns_11-36-00-000.txt"
Списък резерви СИК бланка(2).xls 2 Изтегли документ с име "Списък резерви СИК бланка(2).xls"
5174_01102021.pdf 2 Изтегли документ с име "5174_01102021.pdf"
Предложение за СИК бланка(1).xls 3 Изтегли документ с име "Предложение за СИК бланка(1).xls"
Заповед №328 избирателни списъци.doc 3 Изтегли документ с име "Заповед №328 избирателни списъци.doc"
Заповед_СИК (2).doc 9 Изтегли документ с име "Заповед_СИК (2).doc"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg