Покани по ЗОП - 2015

ПП-2015-08/02.09.2015г.Публична покана(ID 9045527 на портала на АОП)
02.09.2015
Описание: Ремонт на канализационна мрежа в град Угърчин

ПП-2015-07/27.05.2015г.Публична покана (ID 9042210 на портала на АОП)
24.05.2015
Описание: Реконструкция на ВВМ гр. Угърчин, по улици – „Иван Вазов”, „Бузлуджа”, „Поп Харитон”, „Пенчо Славейков”, „Генерал Сираков”, „Освобождение” и „Георги Бенковски”.

ПП-2015-05/21.04.2015г.Публична покана(ID 9041004 на портала на АОП)
21.04.2015
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на СМР/СРР на одобрения по Проект „Красива България” обект „Мемориал-паметник на загиналите във войните угърчинци на читалище „В. Русковски”, гр. Угърчин, пл. „Свобода” №8.

ПП-2015-06/21.04.2015г.Публична покана(ID 9040993 на портала на АОП)
21.04.2015
Описание: Извършване на Строително-монтажни работи на обекти в Община Угърчин с две обособени позиции

ПП-2015-04/27.02.2015г.Публична покана(ID 9039350 на портала на АОП)
27.02.2015
Описание: Извършване на геодезическо заснемане за попълване на кадастър на обекти в Община Угърчин по два подобекта.

ПП-2015-03/26.02.2015г.Публична покана(ID 9039267 на портала на АОП)
26.02.2015
Описание: Извършване на геодезическо заснемане за попълване на кадастър на обекти в Община Угърчин по два подобекта.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg