Публична покана(ID 9027237 на портала на АОП)-02/2014

Дата на публикуване: 20.03.2014 00:00
Възложител: Община Угърчин
Публична покана(ID 9027237) Статус: възложена
Обект на поръчката: доставки
Описание: Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на Община Угърчин. Достатавките ще се извършват периодично, според нуждите по предварителна заявка от Възложителя.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 03.04.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 01.04.2014г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка:
Съгласнсо посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: Цвятко Христов, Вася Скорчева;

- 20.03.2014г. -
** Документи и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница.

- 20.03.2014г. -
Публична покана

- 20.03.2014г. -
Документация-указания за изготвяне на оферта

- 20.03.2014г. -
Проект на договор

- 20.03.2014г. -
Приложения образци на документи

- 03.11.2014г. -
Наименование на изпълнителя: "Топливо" АД гр.София чрез Топливо-клон Плевен
Дата на сключване на договора: 28.04.2014г.
Срок на действие на договора: 2 години
Обща стойност на договора: 30 479.32 лв. без ДДС (за позиция:1, 3, 4, 5)

Договор №19-114/28.04.2014г. за възлагане на изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
1. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114 - поз.1
2. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114 - поз.2
3. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114 - поз.3
4. Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114 - поз.4

- 19.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 20.01.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 05.02.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 11.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 15.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 18.05.2015г. -
Договор за възлагане на обществена поръчка №18-114
Наименование на изпълнителя: "Дени Лайтинг" ООД гр.Бургас
Дата на сключване на договора: 23.04.2014г.
Срок на действие на договора: 2 години
Обща стойност на договора: 1 042.88 лв. без ДДС (за позиция: 6)

Договор за възлагане на обществена поръчка №21-114
Наименование на изпълнителя: "Лео-Бетонови изделия" гр.Бургас
Дата на сключване на договора: 30.04.2014г.
Срок на действие на договора: 2 години
Обща стойност на договора: 14 840.00 лв. без ДДС (за позиция: 2)

- 18.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 18.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №18-114

- 10.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 07.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 13.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 10.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №21-114

- 10.11.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 11.12.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114

- 14.01.2016г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №19-114
 
-18.03.2016 г.-
 
-07.04.2016-

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
85% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg